Traducere engleză-română pentru "qualitative"

EN

"qualitative" română traducere

EN

qualitative {adjectiv}

volume_up
qualitative
We therefore need this qualitative progress to a European patent now.
Așadar, trebuie să facem acum acest progres calitativ către un brevet european.
This can be described as both a quantitative and qualitative improvement.
Se poate vorbi atât de un progres cantitativ, cât și calitativ.
We therefore need to see a qualitative leap in Europe's initiative.
Prin urmare, avem nevoie de un progres calitativ al inițiativei europene.

Exemple de folosire pentru "qualitative" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou are not in a position to make a qualitative assessment of its budgetary policy.
Nu sunteți în măsură să realizați o evaluare calitativă a politicii sale bugetare.
EnglishWe therefore need this qualitative progress to a European patent now.
Așadar, trebuie să facem acum acest progres calitativ către un brevet european.
EnglishWe also have to conclude that there has been a qualitative change for the worse in Russia.
De asemenea, trebuie să conchidem că în Rusia există o schimbare calitativă în rău.
EnglishHowever, I do have doubts over the qualitative assessment of work which has been done.
Cu toate acestea, am îndoieli cu privire la evaluarea calitativă a activității întreprinse.
EnglishWe therefore need to see a qualitative leap in Europe's initiative.
Prin urmare, avem nevoie de un progres calitativ al inițiativei europene.
EnglishThis can be described as both a quantitative and qualitative improvement.
Se poate vorbi atât de un progres cantitativ, cât și calitativ.
EnglishHowever, every year, EUR 3 billion worth of aid gets lost due to qualitative defects.
Totuși, în fiecare an, ajutor în valoare de 3 miliarde de euro este irosit din cauza defectelor calitative.
EnglishThe new directive represents a qualitative and quantitative leap forward in this respect.
Noua directivă reprezintă, în această privinţă, un salt înainte din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
EnglishThey need to be qualitative, not just quantitative, solutions.
Vorbim de soluții nu doar cantitative, ci și calitative.
EnglishThe first one is of an environmental, social and qualitative nature.
EnglishFurthermore, the qualitative dimension of expenditure is at least as important as the quantitative one.
Mai mult, dimensiunea calitativă a cheltuielilor este cel puţin la fel de importantă ca şi cea cantitativă.
EnglishTake research, for example: this is actually something that falls into the category of qualitative growth.
Să luăm de exemplu cercetarea: aceasta este de fapt un lucru care intră în categoria creșterii calitative.
Englishelaboration of additional qualitative indicators;
elaborarea unor indicatori calitativi suplimentari;
EnglishI am advocating qualitative and quantitative growth.
EnglishI hope that we will have the power to make qualitative changes of this kind in the next multiannual financial framework.
Sper că vom avea puterea de a face schimbările calitative de acest tip în următorul cadru financiar multianual.
EnglishConcentrating on good governance and on the use of this potential will lead, or may lead, to a qualitative change.
Concentrarea pe buna guvernanță și pe utilizarea acestui potențial va duce, sau poate să ducă, la o schimbare calitativă.
EnglishThis represents a very material, very qualitative development of regional policy over the forthcoming financial period.
Aceasta reprezintă o dezvoltare foarte materială, foarte calitativă a politicii regionale în următoarea perioadă financiară.
EnglishThings have gradually improved, with the adoption of qualitative methodologies resulting from care staff receiving specialist training.
Treptat, lucrurile s-au îmbunătăţit, adoptându-se metode calitative în urma specializării personalului de îngrijire.
EnglishA stronger urban agenda requires the development and qualitative modernisation of infrastructure and services in Europe's cities.
O agendă urbană mai puternică necesită dezvoltarea și modernizarea calitativă a infrastructurii și a serviciilor în orașele europene.
EnglishWe are supporting the process, but the referendum definitely represents a watershed: it is a completely new qualitative situation.
Noi sprijinim acest proces, însă referendumul reprezintă cu certitudine un moment hotărâtor: este o situație calitativă complet nouă.