EN

quality {substantiv}

volume_up
quality (dar şi: cutting edge)
Click the Quality tab, and then select the quality settings you want for music and video.
Faceți clic pe fila Calitate, apoi selectați setările de calitate dorite pentru muzică și video.
In Quality, click - or + to select the quality at which the TV show will be recorded.
În Calitate, faceți clic pe - sau + pentru a specifica la ce calitate se va înregistra emisiunea TV.
With Audio Quality, you can adjust the compression quality that's used.
Cu Calitate Audio, puteți ajusta calitatea utilizată a comprimării.
quality (dar şi: authority, capacity, competence)
volume_up
cădere (calitate) {f}
quality

Exemple de folosire pentru "quality" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI urge you to do this for the sake of the quality of European wine production.
Vă solicit să faceţi acest lucru de dragul calităţii producţiei de vin european.
EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Mă îngrijorează tendinţa de a acorda mai multă atenţie cantităţii decât calităţii.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Există o legătură clară între calitatea produselor şi originea materiilor prime.
EnglishImproving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
Îmbunătăţirea calităţii aerului ambient rămâne o provocare majoră de soluţionat.
EnglishMr President, in principle, I have no problem with the idea of quality logos.
Dle preşedinte, în principiu nu am nicio problemă cu ideea siglelor de calitate.
EnglishThe preparation of human resources is more important than the quality of buildings.
Pregătirea resurselor umane este mai importantă decât calitatea construcțiilor.
EnglishI believe that we can all be very proud of the quality and dedication of our staff.
Cred că putem fi mândri cu toţii de calitatea şi devotamentul personalului nostru.
EnglishThe quality of imported fishery products is extremely important in this context.
Calitatea produselor pescăreşti importate este extrem de importantă în acest context.
EnglishEurope needs an aquaculture that is strong, sustainable and of a high quality.
Europa are nevoie de o acvacultură puternică, durabilă şi de înaltă calitate.
EnglishIt is important that information on the quality of goods reaches the consumer.
Este important ca informaţiile privind calitatea bunurilor să ajungă la consumator.
EnglishThis will guarantee the quality and safety of the healthcare treatment and services.
Aceasta va garanta calitatea și siguranța tratamentului și a serviciilor medicale.
EnglishI am sure that this regulation will improve the quality of each of our lives.
Sunt sigur că această directivă va îmbunătăţi calitatea vieţii fiecăruia dintre noi.
EnglishEurope can only assert itself with the very high quality wines which it has.
Europa se poate impune numai prin vinurile de înaltă calitate pe care le are.
EnglishWith Audio Quality you can adjust the compression quality when you rip tracks.
Cu Calitate Audio, puteți ajusta calitatea comprimării atunci când extrageți melodii.
English(It is not possible to specify a quality setting for converting pictures.)
(Nu este posibil să specificați o setare de calitate pentru conversia imaginilor.)
EnglishThis is a first step towards a true quality policy for agricultural products.
Acesta este un prim pas către o politică de calitate reală pentru produsele agricole.
EnglishHowever, we must look at the services being supplied, because quality costs money.
Cu toate acestea, trebuie să vedem ce servicii sunt oferite, deoarece calitatea costă.
EnglishThe quality of democracy can be measured by the way in which the opposition is treated.
Calitatea democrației poate fi evaluată prin modul în care este tratată opoziția.
EnglishMr President, I very strongly support promotion of our high-quality food.
Dle preşedinte, susţin cu tărie promovarea alimentelor noastre de înaltă calitate.
EnglishThanks to their amendment proposal the entire draft is of a higher quality.
Mulţumită propunerii lor de modificare, întregul proiect a fost îmbunătăţit.

Sinonime (în engleză) pentru "quality":

quality
high quality