Traducere engleză-română pentru "quality control"

EN

"quality control" română traducere

EN

quality control

volume_up
We must, of course, always balance all the steps taken with quality control.
Desigur, la fiecare etapă, trebuie să menţinem un echilibru prin controlul calităţii.
That way, regulation and quality control for agricultural products will become easier.
Astfel, reglementarea şi controlul calităţii pentru produsele agricole vor deveni mai uşoare.
It is about strengthening transparency, consumer protection, security and coordination, as well as quality control.
Totul se rezumă la consolidarea transparenţei, la protecţia consumatorilor, securitate şi coordonare, dar şi la controlul calităţii.

Exemple de folosire pentru "quality control" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must, of course, always balance all the steps taken with quality control.
Desigur, la fiecare etapă, trebuie să menţinem un echilibru prin controlul calităţii.
EnglishThat way, regulation and quality control for agricultural products will become easier.
Astfel, reglementarea şi controlul calităţii pentru produsele agricole vor deveni mai uşoare.
EnglishYou cannot then expect a high level of quality control.
Şi atunci nu vă puteţi aştepta la un nivel ridicat de control al calităţii.
EnglishSo the sooner that we can get Europe's quality control securitisation working, the better.
Aşa că, cu cât reuşim mai repede să asigurăm funcţionarea controlului de calitate al securitizărilor europene, cu atât mai bine.
EnglishThe Chinese authorities' inspectors are receiving training with a view to improving the quality control of products.
Inspectorii autorităților chineze beneficiază de pregătire în vederea îmbunătățirii controalele de calitate pentru produse.
EnglishIt is about strengthening transparency, consumer protection, security and coordination, as well as quality control.
Totul se rezumă la consolidarea transparenţei, la protecţia consumatorilor, securitate şi coordonare, dar şi la controlul calităţii.
English- monitor and control the quality of surface water, as bees react very swiftly to any environmental deterioration;
- controlarea și supravegherea calității apelor de suprafață, având în vedere că albinele sunt foarte sensibile la orice deteriorare a mediului;
EnglishGiven the crisis in Germany, we need more food labelling, we need more standards; we need more quality control.
Având în vedere criza din Germania, avem nevoie de mai multe etichetări ale produselor, de mai multe standarde; avem nevoie de mai mult control al calității.
EnglishSimilarly, trouble-free implementation of programmes and projects with EU support requires high-quality management and control systems.
La fel, punerea în aplicare fără probleme a programelor şi proiectelor cu sprijin UE necesită sisteme de gestionare şi control de înaltă calitate.
EnglishTherefore, both Lithuania and Europe should be interested in increasing efforts to improve quality control and transparency.
Prin urmare, atât Lituania, cât și Europa trebuie să fie interesate să-și accentueze eforturile, în vederea îmbunătățirii controlului calității și transparenței.
EnglishAs well as that, we already have a system in place within the existing national blood banks that can regulate and control the quality of that supply.
De asemenea, în cadrul băncilor naționale de sânge existente funcționează deja un sistem care poate reglementa și controla calitatea rezervelor.
EnglishIt also shows that the Commission should also be given more resources to investigate quality control and inspection of these dangerous sites.
Arată, de asemenea, că Comisia trebuie să beneficieze de mai multe resurse pentru a investiga controlul calității și inspecția acestor locuri periculoase.