Traducere engleză-română pentru "quantity"

EN

"quantity" română traducere

volume_up
quantity {substantiv}
EN

quantity {substantiv}

volume_up
quantity (dar şi: amount)
However, the market needs quality, not quantity.
Totuşi, piaţa are nevoie de calitate, nu de cantitate.
The European Commission therefore imposed grubbing up to achieve greater quality and less quantity.
De aceea, Comisia Europeană a impus defrişarea pentru a se obţine mai multă calitate şi mai puţină cantitate.
If you carry a larger quantity of these goods, you may be questioned to check that you have no commercial intent.
Dacă transportaţi o cantitate mai mare de produse de acest tip, este posibil să fiţi întrebat dacă intenţionaţi să le comercializaţi.
quantity (dar şi: amount)
volume_up
măsură {f} (cantitate)
Member States should be able to require that measuring devices on their territory bear indications of quantity in a single legal unit of measurement.
Statele membre ar trebui să fie în măsură să ceară ca pe teritoriul lor, instrumentele de măsurare să poarte indicații de mărime într-o singură unitate de măsură legală.
However, Amendment 20, only in so far as it calls for 'quantity' to be replaced by 'weight' to define the level of by-catch, is acceptable.
Totuşi, amendamentul 20, doar în măsura în care solicită înlocuirea cuvântului "cantitate” cu "greutate” pentru a defini nivelul capturii accidentale, este acceptabil.
. - Units of measurement are essential in the use of all measuring instruments to express measurements or any indication of quantity.
. - Unitățile de măsură sunt esențiale în utilizarea tuturor mijloacelor de măsurare, pentru a exprima măsurările sau pentru exprimarea oricărei indicații de mărime.
quantity (dar şi: amount, number)
volume_up
câtime {f}

Exemple de folosire pentru "quantity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Mă îngrijorează tendinţa de a acorda mai multă atenţie cantităţii decât calităţii.
EnglishFirstly, there must be clear control of the quantity of imports permitted.
În primul rând, trebuie să existe un control clar al cantităților de importuri permise.
EnglishAs Mrs Sippel said, quality must take precedence over quantity.
Aşa cum a afirmat dna Sippel, calitatea trebuie să aibă întâietate în faţa cantităţii.
EnglishProducing the food that you eat: quality is as important as quantity.
Producerea alimentelor cu care ne hrănim: calitatea este la fel de importantă ca şi cantitatea.
EnglishThe quantity of waste electrical and electronic equipment is steadily increasing each year.
Cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice crește în mod constant în fiecare an.
EnglishIn the Actions list next to that subscription, select Increase quantity, and then click Go.
În lista Acțiuni lângă abonamentul respectiv, selectați Măriți cantitatea, apoi faceți clic pe Salt.
EnglishThis is not the question, since the quality of the recognitions matters more than the quantity.
Nu aceasta este întrebarea, deoarece calitatea recunoaşterilor contează mai mult decât cantitatea.
EnglishI also share his concern about the quantity of the delegated acts the Commission wants to have.
Împărtășesc, de asemenea, preocuparea sa cu privire la cantitatea de acte delegate pe care le dorește Comisia.
EnglishThe European Commission therefore imposed grubbing up to achieve greater quality and less quantity.
De aceea, Comisia Europeană a impus defrişarea pentru a se obţine mai multă calitate şi mai puţină cantitate.
EnglishHowever, we shall oppose the discharge of the accounts as a whole because of the quantity of irregularities.
Însă ne vom opune descărcării de gestiunea a conturilor în general, din cauza cantităţii mari de nereguli.
EnglishRomania is in last place in the European league table for the quality and quantity of medical services.
România ocupă ultimele locuri la nivel european în ceea ce privește calitatea și cantitatea serviciilor medicale.
EnglishHowever, the market needs quality, not quantity.
Totuşi, piaţa are nevoie de calitate, nu de cantitate.
EnglishThe risk associated with animal by-products of any category is only partly determined by its quantity.
Riscul asociat subproduselor de origine animală de orice categorie este determinat numai parţial de cantitatea acestora.
EnglishWhat is important are the options, not quantity.
Ceea ce contează sunt opţiunile, nu cantitatea.
EnglishDue to the quantity of methane released into the atmosphere, it should also be included in further work.
Datorită cantităţii de metan eliberate în atmosferă, acesta ar trebui inclus, de asemenea, în cadrul activităţilor viitoare.
EnglishDecent quality should not ultimately be forgotten, but rather given a higher priority than quantity.
Calitatea decentă nu ar trebui uitată în cele din urmă, ci mai degrabă ar trebui să i se acorde o prioritate mai mare decât cantității.
EnglishWe must point out, therefore, that the Commission has caused part of the problems itself by increasing the quantity of milk.
Prin urmare, trebuie să subliniem că însăşi Comisia a cauzat o parte din probleme prin creşterea cantităţii de lapte.
EnglishYour computer's processor type, speed, and quantity are listed, if your computer uses multiple processors.
Sunt listate tipul și viteza procesorului, precum și numărul de procesoare, în cazul în care computerul utilizează mai multe procesoare.
EnglishThe Commission and the European Union give a vast quantity of money to developing countries, the majority of which to Africa.
Comisia şi Uniunea Europeană acordă un volum imens de fonduri ţărilor în curs de dezvoltare, mai ales celor din Africa.
EnglishIf you carry a larger quantity of these goods, you may be questioned to check that you have no commercial intent.
Dacă transportaţi o cantitate mai mare de produse de acest tip, este posibil să fiţi întrebat dacă intenţionaţi să le comercializaţi.

Sinonime (în engleză) pentru "quantity":

quantity