EN

queen {substantiv}

volume_up
Upgrading to queen is typically the best strategy.
De obicei, cea mai bună strategie este să îl transformați în regină.
The queen is the game's most powerful piece.
Regina este cea mai puternică piesă a jocului.
Her Majesty the Queen has ratified the Treaty.
Maiestatea Sa Regina a ratificat tratatul.
queen
volume_up
matcă {f} (a albinelor)
So you could say that she is the queen bee of Parliament.
Așadar, am putea spune că ea este matca Parlamentului.

Exemple de folosire pentru "queen" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishKeep track of played cards—particularly the queen of spades—and whether hearts have been broken.
Urmăriți cărțile jucate - mai ales dama de pică - și vedeți dacă au fost sparte cupele.
EnglishAdvance a pawn clear across the board, and you can promote it to rook, knight, bishop, or queen.
Mutați pionul pe ultima linie a tablei și astfel îl puteți promova în turn, cal, nebun sau regină.
EnglishUpgrading to queen is typically the best strategy.
De obicei, cea mai bună strategie este să îl transformați în regină.
EnglishSo you could say that she is the queen bee of Parliament.
Așadar, am putea spune că ea este matca Parlamentului.
EnglishAvoid taking the undesirable cards—all hearts and the queen of spades—unless you're planning to shoot the moon!
Evitați să luați cărțile nedorite (toate cărțile cu cupă și dama de pică) dacă nu aveți planuri mari!
EnglishKnown as "the queen of flowers," roses have been valued for thousands of years for their beauty and fragrance.
Denumit și „rege al florilor”, trandafirul este apreciat de mii de ani pentru frumusețea și parfumul său.
EnglishWill it be prohibited for the Queen of England, as has already been mentioned, to be the head of the Anglican Church?
Îi va fi interzis Reginei Angliei, astfel cum s-a menţionat deja, să fie conducătorul Bisericii Anglicane?
EnglishAvoid taking the undesirable cards—all hearts and the queen of spades—unless you're planning to shoot the moon!
Evitați să luați cărți nedorite, toate cărțile de cupă și dama de pică, dacă nu aveți în plan să jucați la risc!
EnglishThe queen is the game's most powerful piece.
EnglishHer Majesty the Queen has ratified the Treaty.
EnglishThe possibility of a marginal 5% increase in European budgets only seems a lot to Her Majesty, the Queen of England.
Posibilitatea unei creşteri marginale de 5 % a bugetelor europene pare mult doar pentru Majestatea sa, Regina Angliei.
EnglishThe people of my country will not accept an unelected failure or anybody else taking precedence over our Queen.
Oamenii din ţara mea nu vor accepta un eşec pe care nu l-au ales şi nici nu vor accepta ca altcineva să primeze în faţa Reginei.
EnglishDon't pick up hearts or the queen of spades.
EnglishQueen Mary & Westfield College London
EnglishThe queen of spades is worth 13 points.
EnglishFrance is clearly a non-religious state, while in Great Britain, the Head of State, the Queen, is also the head of the church.
Franţa este clar un stat non-religios, în timp ce în Marea Britanie, şeful de stat, Regina, este şi conducătorul bisericii.
EnglishGod save our Queen!
EnglishQueen's University of Belfast
EnglishOn behalf of the Dutch delegation, I should like to thank you for the letter you sent on behalf of the European Parliament to our queen Beatrix.
În numele delegaţiei olandeze, doresc să vă mulţumesc pentru scrisoarea trimisă reginei Beatrix în numele Parlamentului European.
EnglishFinally, I want to say that he will be as welcome in Ireland as the Queen of England and President Obama, who are also coming.
În fine, doresc să spun că acesta va fi la fel de binevenit în Irlanda, precum sunt și Regina Angliei și președintele Obama, care vin, de asemenea.

Sinonime (în engleză) pentru "queen":

queen
queen triggerfish