Traducere engleză-română pentru "quest"

EN

"quest" română traducere

volume_up
quest {substantiv}
EN

quest {substantiv}

volume_up
A general search of the web, then, is a good place to start your quest.
Prin urmare, o căutare generală pe Web este un loc bun pentru a începe cercetarea.
In their quest for 'renewable' energies, these countries will no doubt have to replace coal by buying nuclear-generated electricity from their neighbours.
În căutare de energii "regenerabile”, aceste țări vor fi obligate fără îndoială să înlocuiască cărbunele prin cumpărarea de la vecinii lor de electricitate de origine nucleară.
This is why I urge this issue to be taken into account by the Commission in its quest for resources, including the use of funds from the European Investment Bank.
De aceea, solicit ca acest aspect să fie luat în considerare de către Comisie în procesul său de căutare a resurselor, inclusiv prin utilizarea fondurilor de la Banca Europeană de Investiţii.

Exemple de folosire pentru "quest" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA general search of the web, then, is a good place to start your quest.
Prin urmare, o căutare generală pe Web este un loc bun pentru a începe cercetarea.
EnglishThis quest was successful largely also thanks to the solidarity of Europe.
Această încercare a fost încununată de un mare succes datorită solidarităţii Europei.
EnglishThese measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.
Aceste măsuri trebuie să includă energia nucleară şi căutarea unor surse noi de gaz natural.
EnglishWorld history shows that the quest for peace pays off in the end.
Istoria mondială ne arată că misiunea de a găsi pacea îşi are întotdeauna roadele ei.
EnglishThe quest for a negotiated agreement has dominated the region for decades.
Căutarea unui acord negociat a dominat regiunea timp de decenii.
EnglishThe EU must take a leading role in the quest for a speedy solution.
UE trebuie să asume un rol de lider în căutarea unei soluții rapide.
EnglishIt will only resort to peaceful means in its quest for de-occupation and reunification.
Georgia va recurge doar la mijloace pașnice în eforturile sale pentru înlăturarea ocupației și pentru reunificare.
EnglishAs a result of the quest for resources and climate change, the Arctic region is on the brink of a profound change.
Ca rezultat al căutării resurselor şi al schimbărilor climatice, regiunea arctică este la un pas de o modificare profundă.
EnglishBasically, we are talking about the quest for a healthy, acceptable balance between security and the protection of privacy.
Practic, vorbim despre căutarea unui echilibru sănătos, acceptabil, între securitate şi protecţia vieţii private.
English. - First and foremost, Europe must devote its efforts to help its members in their quest for the search of oil and gas.
în scris. - În primul rând, Europa trebuie să depună toate eforturile pentru a-i ajuta pe membrii săi în eforturile de a găsi petrol şi gaze.
EnglishThe report also emphasises the special significance attaching to local initiatives in the quest for a successful climate and energy policy.
Raportul evidenţiază, de asemenea, semnificaţia specială a iniţiativelor locale destinate căutării unei politici energetice şi climatice de succes.
EnglishOur group has no problem in supporting the wish for an Arctic treaty, but more in the light of a quest for a new mode of governance.
Grupul nostru nu vede nicio problemă în a sprijini dorinţa creării unui tratat privind zona arctică, ci mai mult în ceea ce priveşte căutarea unui nou mod de guvernare.
EnglishI reiterated our support for the democratic revolution and our readiness to help the Tunisian people in their quest for freedom, justice and social progress.
Am reafirmat că sprijinim revoluția democratică și că suntem pregătiți să ajutăm poporul tunisian în căutarea libertății, justiției și a progresului social.
EnglishIn their quest for 'renewable' energies, these countries will no doubt have to replace coal by buying nuclear-generated electricity from their neighbours.
În căutare de energii "regenerabile”, aceste țări vor fi obligate fără îndoială să înlocuiască cărbunele prin cumpărarea de la vecinii lor de electricitate de origine nucleară.
EnglishThis is why I urge this issue to be taken into account by the Commission in its quest for resources, including the use of funds from the European Investment Bank.
De aceea, solicit ca acest aspect să fie luat în considerare de către Comisie în procesul său de căutare a resurselor, inclusiv prin utilizarea fondurilor de la Banca Europeană de Investiţii.
EnglishIt is true that there is talk of a quest for alternatives, for alternative employment, for a different future for the plant, but no one knows what that actually means.
Este adevărat că se poartă discuţii pentru găsirea de alternative, pentru angajare alternativă, pentru un viitor diferit al uzinei, dar nimeni nu ştie ce înseamnă, de fapt, aceste lucruri.

Sinonime (în engleză) pentru "quest":

quest