Traducere engleză-română pentru "question mark"

EN

"question mark" română traducere

EN

question mark {substantiv}

volume_up
1. Lingvistică
The agricultural sector has seen a real collapse in market prices, something which puts a serious question mark over farm incomes.
Sectorul agricol a suferit o adevărată prăbuşire în privinţa preţurilor pieţei, ceea ce pune sub semnul întrebării veniturile agricultorilor.
We must make it clear that it is not acceptable for MEPs to have any form of paid job on the side that might put a question mark against our integrity.
Trebuie să spunem clar că nu este acceptabil ca deputații europeni să aibă un alt loc de muncă plătit de partea care ar putea pune sub semnul întrebării integritatea noastră.

Exemple de folosire pentru "question mark" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBy means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
Prin intermediul acestuia, mi se pare, am elimina acest tip de semn de întrebare.
EnglishTo see which commands are available, type a question mark (?) and then press ENTER.
Pentru a vedea ce comenzi sunt disponibile, tastați un semn de întrebare (?), apoi apăsați ENTER.
EnglishThis will raise a question mark over food supply security in Europe.
Se pune un mare semn de întrebare privind securitatea aprovizionării cu alimente a Europei.
EnglishThis leaves a question mark hanging over this decision.
Astfel că asupra acestei decizii planează un mare semn de întrebare.
EnglishIf so, delete the list entry with the question mark.
În acest caz, ştergeţi intrarea din listă care are semn de întrebare.
EnglishIf the sound card has a yellow question mark next to it, the sound card might not be working.
Dacă placa de sunet are în dreptul ei un semn de întrebare de culoare galbenă, este posibil să nu funcţioneze.
EnglishIf there's a yellow question mark next to the name of the sound card, there might be a problem.
Dacă există un semn de întrebare galben în dreptul numelui plăcii de sunet, este posibil să existe o problemă.
EnglishTo see the additional parameters, type the command followed by a question mark and then press ENTER.
Pentru a vedea parametri suplimentari, tastați comanda urmată de un semn de întrebare, apoi apăsați ENTER.
English(If you're not sure, right-click again to make it a question mark.)
(Dacă nu sunteți sigur, faceți din nou clic cu butonul din dreapta pe pătrat pentru a adăuga un semn de întrebare.)
EnglishThe realities of the Middle East conflict place a question mark over the possibility of doing this.
Realităţile conflictului din Orientul Mijlociu pun un semn de întrebare asupra posibilităţii realizării acestui demers.
EnglishHowever, I would not wish to end on this slightly pessimistic note, with this question mark hanging over matters.
Cu toate acestea, nu aș dori să închei această notă ușor pesimistă, cu acest semn de întrebare asupra acestor probleme.
EnglishI will not mention the huge question mark hanging over the issue of how the label is to be granted and withdrawn.
Nu voi menționa uriașul semn de întrebare care atârnă asupra chestiunii privind modul în care se va acorda și retrage marca.
EnglishIf there's a yellow question mark next to the name of the sound card in Device Manager, there might be a problem.
Dacă apare un semn de întrebare galben în dreptul numelui plăcii de sunet din Manager dispozitive, este posibil să fie o problemă.
EnglishThere is a big question mark here.
EnglishIf there's a yellow question mark next to the name of the sound card in Device Manager, there might be a problem.
Dacă există un semn de întrebare galben în dreptul numelui plăcii de sunet din Managerul de dispozitive, este posibil să existe o problemă.
EnglishThe agricultural sector has seen a real collapse in market prices, something which puts a serious question mark over farm incomes.
Sectorul agricol a suferit o adevărată prăbuşire în privinţa preţurilor pieţei, ceea ce pune sub semnul întrebării veniturile agricultorilor.
English(question mark) keys.
EnglishIf you see a question mark inside a circle or square, or a colored and underlined text link, click it to open the Help topic.
Dacă observați un semn de întrebare în interiorul unui cerc sau al unui pătrat sau un link text colorat și subliniat, faceți clic pe el pentru a deschide subiectul de Ajutor.
EnglishYou can use a question mark (?) as a wildcard for a single character and an asterisk (*) as a wildcard for any number of characters.
Aveți posibilitatea să utilizați un semn de întrebare (?) ca metacaracter pentru un singur caracter și un asterisc (*) ca metacaracter pentru orice număr de caractere.
EnglishThis is why I am waiting for a clear, reasoned response from the European Commission, which will remove this question mark hanging over its vertical structure.
De aceea, aștept din partea Comisiei Europene un răspuns clar, motivat, prin care să se înlăture acest semn de întrebare la adresa verticalității sale.

Sinonime (în engleză) pentru "question mark":

question mark