EN

questioning {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "questioning" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHaving said that, we are not questioning in any way whatsoever what has been agreed.
Acestea fiind spuse, nu punem în niciun mod la îndoială ceea ce s-a convenit.
EnglishI am not questioning the development policy implemented by the agreement.
Nu pun sub semnul întrebării politica de dezvoltare pusă în aplicare de acord.
EnglishI have been questioning the Commission about this for a year and I will continue to do so.
Am solicitat Comisiei acest lucru de un an și voi continua să fac acest lucru.
EnglishThat, therefore, is the reason for our misgivings and our questioning.
Prin urmare, acesta este motivul pentru îndoielile şi întrebările noastre.
EnglishQuestioning the jurisdiction of European policy is certainly permissible in this area.
În acest domeniu verificarea jurisdicţiei politicii europene este, cu siguranţă, permisibilă.
EnglishPeople are questioning whether this is compatible with politics.
Oamenii întreabă dacă aceasta este compatibilă cu politica.
EnglishSometimes, those questioning this text have been accused of doing so for purely political reasons.
Uneori, cei care pun la îndoială acest text au fost acuzaţi că acţiunea lor este bazată pe motive pur politice.
EnglishBut I do not blame you for questioning it.
Dar nu vă condamn dacă aveţi îndoieli în privinţa acestui lucru.
EnglishWorst of all have been the cases of people being extradited for questioning without a charge having been made.
Cele mai grave au fost cazurile persoanelor extrădate pentru interogatoriu fără să se fi formulat o acuzaţie.
EnglishSome people may be questioning the wisdom of investing in childcare facilities at a time of crisis.
Unii ar putea să se întrebe dacă este înţelept să investim în structuri de îngrijire a copiilor în acest moment de criză.
EnglishThere has been criticism regarding their policy in China over the years, questioning the motto.
Compania a fost criticată de-a lungul anilor pentru politica adoptată în China, iar mottoul a fost pus sub semnul întrebării.
EnglishBy asking you to postpone the vote slightly, the PPE Group is not questioning Parliament's demands or authority.
Prin solicitarea de a amâna puţin votul, Grupul PPE nu pune la îndoială cererile sau autoritatea Parlamentului.
EnglishThirdly, I welcome Mr De Gucht's statement that the Commission was not questioning the existing agreements.
În al treilea rând, salut declarația dlui De Gucht, potrivit căreia, Comisia nu a pus la îndoială acordurile existente.
EnglishFor the first time, the European Union is questioning the climate policy of one of its trading partners.
Pentru prima dată, Uniunea Europeană pune la îndoială politica în domeniul climei a unuia dintre partenerii săi comerciali.
EnglishNow, with a more complex Union, with 27 Member States, no one is questioning whether this should happen.
Acum, când Uniunea este mult mai complexă, cu 27 de state membre, nimeni nu se întreabă dacă acest lucru ar trebui să se întâmple.
EnglishI have genuinely done what my conscience and my duty demanded; we have made a point of questioning the Member States.
Am acţionat cu sinceritate, aşa cum mi-au dictat conştiinţa şi datoria; am insistat asupra chestionării statelor membre.
EnglishOtherwise, we are not questioning anything.
EnglishNo one here and not even the report itself is questioning the fact that this is a phasing out arrangement, Mr Almunia.
Nimeni de aici și nici raportul în sine nu pune la îndoială faptul că acesta este un acord de eliminare treptată, dle Almunia.
EnglishParliament keeps check on the Commission by examining reports it produces and by questioning Commissioners.
Parlamentul îşi menţine controlul asupra Comisiei prin examinarea rapoartelor pe care le redactează aceasta şi prin interpelarea comisarilor.
EnglishThese companies are questioning whether the Commission still has a clear overview of the consequences of the measures it imposes.
Aceste societăți se întreabă dacă Comisia mai are o privire de ansamblu clară a consecințelor măsurilor pe care le impune.
Mai multe cuvinte
English
  • questioning

Și mai multe traduceri în dicționarul român-italian pe bab.la.