EN

quick {adjectiv}

volume_up
You can pin an app directly to the taskbar for quick and easy access.
Puteți fixa o aplicație direct la bara de activități pentru acces rapid și ușor.
I am the type of person who is a quick, efficient but good decision-maker.
Eu sunt tipul de persoană care reprezintă un factor decizional rapid, eficient, dar bun.
Empower employees to innovate with quick access to information and business processes
Ajutați angajații să inoveze oferindu-le access rapid la informații și procese de business
quick (dar şi: brisk, nimble)
volume_up
repede {adj. m.} (vioi)
I would emphasise this point because people are sometimes very quick to make comparisons.
Aș dori să subliniez acest punct deoarece oamenii uneori fac comparații prea repede.
Some fellow Members seem to be particularly quick to take offence.
Se pare că unii colegi se simt ofensaţi mult prea repede.
We use resources quicker than they are able to replenish themselves.
Folosim resursele mai repede decât sunt acestea capabile să se regenereze.
quick (dar şi: rapid, swift)
I would emphasise this point because people are sometimes very quick to make comparisons.
Aș dori să subliniez acest punct deoarece oamenii uneori fac comparații prea repede.
Some fellow Members seem to be particularly quick to take offence.
Se pare că unii colegi se simt ofensaţi mult prea repede.
We use resources quicker than they are able to replenish themselves.
Folosim resursele mai repede decât sunt acestea capabile să se regenereze.
quick (dar şi: deft, expeditious, fast, hasty, ready, steep, swift, fleet)
quick (dar şi: expeditious, fast, prompt, ready)
That is also the reason for the question that we are raising today, because there was a very quick call for coordination and this was clearly not forthcoming.
Acesta este și scopul întrebării pe care o adresăm astăzi, deoarece a existat un apel prompt la coordonare, iar acest lucru categoric nu s-a întâmplat.
quick (dar şi: pressing, prompt, urgent)
quick
volume_up
grabnic (repede) {adj. m.}
quick (dar şi: hurried)
volume_up
grabnic (grăbit) {adj. m.}

Exemple de folosire pentru "quick" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHere are some quick tips that might help protect you from online phishing:
Iată câteva sfaturi rapide care contribuie la protejarea de înșelătoria online:
EnglishFor example, some Extenders don't support AVCHD files or Apple QuickTime files.
De exemplu, unele Extendere nu acceptă fișiere AVCHD sau Apple QuickTime.
EnglishThe quick scan will look for viruses in all the places they are most likely to hide.
Scanarea rapidă va căuta viruși în toate locurile în care aceștia se ascund de obicei.
EnglishWe will become victims of the crisis if we are unable to take quick, effective action.
Vom deveni victime ale crizei dacă nu suntem capabili să acţionăm rapid şi eficient.
EnglishYou can pin an app directly to the taskbar for quick and easy access.
Puteți fixa o aplicație direct la bara de activități pentru acces rapid și ușor.
EnglishArc™ Touch Mouse’s innovative design allows for quick use and storage.
Designul inovator al Arc™ Touch Mouse permite o utilizare şi o depozitare rapidă.
EnglishI would emphasise this point because people are sometimes very quick to make comparisons.
Aș dori să subliniez acest punct deoarece oamenii uneori fac comparații prea repede.
EnglishIt would be wrong to take excessively quick and thus wrong decisions.
Ar fi greşit să luăm decizii excesiv de rapide, care sunt prin urmare greşite.
EnglishI am the type of person who is a quick, efficient but good decision-maker.
Eu sunt tipul de persoană care reprezintă un factor decizional rapid, eficient, dar bun.
EnglishThe factsheets aim at presenting EU legislation in a quick and easy-to-read manner.
Scopul fişelor informative este să ofere o prezentare rapidă şi accesibilă a legislaţiei UE.
EnglishThe Quick Launch toolbar isn't included in this version of Windows.
Bara de instrumente Lansare rapidă nu este inclusă în această versiune de Windows.
EnglishEmpower employees to innovate with quick access to information and business processes
Ajutați angajații să inoveze oferindu-le access rapid la informații și procese de business
EnglishI have two questions, Commissioner; one is on the quick-start money.
Am două întrebări, dnă comisar; prima se referă la finanţarea pentru un start rapid.
EnglishThe Quick Launch toolbar, which lets you start programs with one click.
Bara de instrumente Lansare rapidă, care vă permite să porniți programe cu un singur clic.
EnglishGo beyond Ctrl+P and become a master of quick keyboard shortcuts.
Depășiți comanda Ctrl+P și deveniți un maestru al comenzilor rapide de la tastatură.
EnglishInstead, you can click the web browser icon on the Quick Launch toolbar.
În schimb, faceți clic pe pictograma browserului Web din bara de instrumente Lansare rapidă.
EnglishDuring the very quick vote, I got the impression that we did not actually obtain the right result.
Votul a fost foarte rapid și am avut senzația că nu s-a obținut rezultatul corect.
EnglishUse a "sneak peek" token for a quick glimpse of all the tiles on the board!
Utilizați un indiciu „privire pe furiș” pentru a zări în fugă toate piesele de pe tabla de joc!
EnglishTo open web quick keys, tap the Web button on the writing pad.
Pentru a deschide tastele rapide Web, atingeți butonul Web de pe planșa de scriere.
EnglishIf you would like to bookmark URLs for quick access, see the table below.
Dacă doriți să salvați ca marcaje URL-urile pentru acces rapid, consultați tabelul de mai jos.

Sinonime (în engleză) pentru "quick":

quick