Traducere engleză-română pentru "quietly"

EN

"quietly" română traducere

volume_up
quiet {substantiv}
volume_up
quietness {substantiv}
EN

quietly {adverb}

volume_up
quietly
quietly (dar şi: leisurely)
Meanwhile, the global warming clock quietly ticks on.
Între timp, ceasul încălzirii globale ticăie liniștit.
quietly
quietly (dar şi: peacefully)

Exemple de folosire pentru "quietly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMicrosoft Security Essentials runs quietly in the background.
Microsoft Security Essentials se execută silențios în fundal.
EnglishPhotographer Ondřej Vlček captures patterns of nature and moments of stillness in these quietly stunning images.
Fotograful Ondřej Vlček captează modele din natură și momente liniștite în aceste imagini uimitoare.
EnglishI would simply suggest that, once we have adopted this, she quietly and calmly reads the text.
Vreau doar să sugerez faptul că, odată ce acest compromis a fost adoptat, domnia sa a citit textul în liniște și calm.
EnglishMeanwhile, the global warming clock quietly ticks on.
Între timp, ceasul încălzirii globale ticăie liniștit.
EnglishRuns quietly without hurting PC performance
Se execută silențios, fără să afecteze performanța computerului
EnglishI am really and truly, quietly, delighted about this.
Sunt sincer şi pe deplin încântată de acest lucru.
EnglishIt runs quietly and efficiently in the background so you don't have to worry about interruptions or making updates.
Se execută silențios și eficient în fundal și nu trebuie să vă puneți problema întreruperilor sau actualizării.
EnglishBrowser tabs and navigation controls appear only when you need them and quietly get out of the way when you don’t.
Filele browserului și controalele de navigare apar numai când vă trebuie și dispar fără zgomot când nu aveți nevoie de ele.
EnglishLadies and gentlemen, please do not talk in the Chamber during the plenary sitting unless you can do so quietly.
Doamnelor și domnilor, vă rog nu vorbiți în Parlament pe parcursul sesiunii plenare dacă nu puteţi face acest lucru în mod discret.
EnglishMr Cashman, I hold you in great esteem, but all of this happened quietly and secretly, with a complete lack of transparency.
Dle Cashman, vă respect foarte mult, dar toate acestea s-au întâmplat discret şi în mod secret, cu o lipsă totală de transparenţă.
EnglishTabs, buttons, and toolbars are now easily accessible when you need them, but quietly get out of the way when you don't.
Filele, butoanele și barele de instrumente sunt acum ușor accesibile când aveți nevoie de ele, dar dispar atunci când nu aveți nevoie de ele.
EnglishAfter you install Microsoft Security Essentials on your PC, you can close the main window and let it run quietly in the background.
După ce instalați Microsoft Security Essentials pe computer, aveți posibilitatea să închideți fereastra principală și să îl lăsați să se execute silențios în fundal.
EnglishUndoubtedly what comes first is the people's ability to stand up to oppression, to express their thirst for freedom, and to quietly display their courage.
Fără îndoială ceea ce este pe primul loc este abilitatea popoarelor de a face față opresiunii, de a-și exprima setea lor de libertate și de a afișa în liniște curajul lor.
EnglishTorture and rape often go unpunished because the authorities quietly drop the cases or, worse still, accusations of 'defamation' are made against the women themselves.
Tortura și violul rămân adesea nepedepsite din cauză că autoritățile abandonează în mod tacit cazurile sau, mai rău, se depun acuzații de "calomnie” chiar împotriva femeilor.