Traducere engleză-română pentru "quint"

EN

"quint" română traducere

volume_up
quint {substantiv}
EN

quint {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "quint" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAnd, last but not least - although she is not a member of the Committee - Catherine Guy-Quint.
Şi, în final, dar nu în cele din urmă - deşi nu este membră a Comisiei - Catherine Guy-Quint.
EnglishFor five years I have been working closely with Catherine Guy-Quint.
Timp de cinci ani am lucrat îndeaproape cu Catherine Guy-Quint.
EnglishThis is described well and clearly in Mrs Guy-Quint's report.
Acest aspect este descris bine şi clar în raportul doamnei Guy-Quint.
Englishthe report by Mrs Guy-Quint, on behalf of the Committee on Budgets, on the financial aspects of the Treaty of Lisbon, and
raportul dnei Guy-Quint, în numele Comisiei pentru bugete, referitor la aspectele financiare ale Tratatului de la Lisabona, şi
EnglishThe GUE/NGL Group has requested that the joint statement on the Leinen, Dehaene, Brok, Guy-Quint and Kaufmann reports on the Treaty of Lisbon be removed from the agenda.
Grupul GUE/NGL a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a declaraţiei comune privind rapoartele Leinen, Dehaene, Brok, Guy-Quint şi Kaufmann referitoare la Tratatul de la Lisabona.

Sinonime (în engleză) pentru "quint":

quint