Traducere engleză-română pentru "quite"

EN

"quite" română traducere

volume_up
quite {substantiv}
RO
volume_up
quit rent {substantiv}
EN

quite {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "quite" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishQuite the contrary: several of them are rich, very rich, in natural resources.
Dimpotrivă: multe dintre acestea sunt bogate, foarte bogate în resurse naturale.
EnglishThis problem quite simply represents a serious distortion of the internal market.
Această problemă reprezintă pur şi simplu o denaturare gravă a pieţei interne.
EnglishMr President, I admit that I am both confused and also quite sad and disappointed.
Dle președinte, recunosc că sunt nelămurită, dar şi puțin tristă și dezamăgită.
English. - The picture in the European Union is quite uneven.
membru al Comisiei. - Situația din Uniunea Europeană este destul de neuniformă.
EnglishWe quite simply want to give the Commission the opportunity to justify this to us.
Dorim pur şi simplu să-i oferim Comisiei ocazia de a se justifica în faţa noastră.
EnglishIt is quite clear that Europol is one of the European Union's success stories.
Este foarte clar că Europol reprezintă unul dintre succesele Uniunii Europene.
EnglishThose who are trying to make globalisation out to be a threat are quite wrong.
Cei care încearcă să facă din globalizare o ameninţare greşesc destul de mult.
EnglishMy country stands accused of 'typical German angst' - quite unfairly in this case.
Țara mea este acuzată de "temeri germane tipice” - destul de nedrept în acest caz.
EnglishI think that they are quite right to stress the importance of support for SMEs.
Consider că au insistat în mod justificat pe importanţa sprijinului pentru IMM-uri.
EnglishFortunately, I am led to believe that that vote in the UK will come quite quickly.
Din fericire, înţeleg că votul din Regatul Unit va avea loc destul de repede.
EnglishThe joint declaration of 16 April issued by all the ACTA parties is quite clear.
Declarația comună din 16 aprilie emisă de toate părțile la ACTA este destul de clară.
EnglishHowever, things are quite different when we are dealing with chemical compounds.
Totuși, lucrurile stau cu totul diferit când este vorba de compuși chimici.
EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Să fim sinceri, afirmația domnului Severin a fost destul de diferită, domnule Gahler.
EnglishI am quite shocked by the remarks that Mr De Rossa and Mrs De Keyser made here.
Sunt şocat de remarcile pe care domnul De Rossa şi doamna De Keyser le-au făcut aici.
EnglishDuring the course of this debate, I have sometimes had a quite different impression.
Pe parcursul acestei dezbateri, am avut uneori o impresie destul de diferită.
EnglishInternational law provisions are applied quite differently in different states.
Dispoziţiile de drept internaţional sunt aplicate diferit în fiecare stat.
EnglishEquality laws have failed to protect Christians - indeed, quite the opposite.
Legislaţia privind egalitatea nu a reuşit să-i protejeze pe creştini, ba din contră.
EnglishWe finance security in quite difficult conditions through the government.
Finanţăm securitatea în condiţii destul de dificile prin intermediul guvernului.
EnglishWe have made quite enough problems for ourselves by our interventions to date.
Ne-am făcut singuri destul de multe probleme prin intervențiile noastre de până acum.
EnglishWater levels are not about to rise and cover Bangladesh, quite the contrary.
Cotele apelor nu sunt pe cale să crească şi să acopere Bangladeshul, ci din contră.

Sinonime (în engleză) pentru "quite":

quite