Traducere engleză-română pentru "racism"

EN

"racism" română traducere

volume_up
racism {substantiv}
RO
volume_up
reverse racism {substantiv}
EN

racism {substantiv}

volume_up
racism (dar şi: racialism)
So there is no mention of racism, we only mentioned special socio-cultural circumstances as a background.
Astfel că nu se face referire la rasism, am menţionat ca fundal doar circumstanţele socioculturale.
The EU has repeatedly rejected and condemned all manifestations of racism and will continue to do so.
UE a respins şi a condamnat în mod repetat toate manifestările de rasism şi va continua să facă acest lucru.
incites, advocates, or expresses pornography, obscenity, vulgarity, profanity, hatred, bigotry, racism, or gratuitous violence.
incită, promovează sau exprimă pornografie, obscenitate, vulgaritate, blasfemie, ură, bigotism, rasism sau violenţă gratuită.

Exemple de folosire pentru "racism" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis will allow us to update the report on racism which dealt with the year 2007.
Acesta ne va permite să actualizăm raportul privind rasismul, care a abordat anul 2007.
EnglishIn any case, the European Union has adopted a policy of actively fighting racism.
În orice caz, Uniunea Europeană a adoptat o politică de luptă activă împotriva rasismului.
EnglishSexism, just like racism, consists in denying another person an alter ego status.
Sexismul, la fel ca rasismul, constă în negarea statutului de alter ego al altei persoane.
EnglishToo many Roma are still victims of racism, discrimination and social exclusion.
Prea mulți romi continuă să fie victime ale rasismului, discriminării și excluziunii sociale.
EnglishLadies and gentlemen, here is a one-minute rapid snapshot of the still rampant European racism.
Doamnelor şi domnilor, iată o poză la minut a rasismului încă agresiv din Europa.
EnglishIt can be a positive force acting against racism, sexism, discrimination and so on.
Ea poate fi o forță pozitivă împotriva rasismului, sexismului, discriminării și așa mai departe.
EnglishThe EU has a strong acquis on the fight against racism and xenophobia.
UE are un acquis puternic în lupta împotriva rasismului şi xenofobiei.
EnglishThe Commission supports the Football against Racism in Europe network.
Comisia sprijină reţeaua Football against Racism in Europe (Fotbal împotriva rasismului în Europa).
EnglishThis is the way to combat xenophobia and racism and fight for a decent Europe.
Acesta este modul prin care se va putea combate xenofobia și rasismul și se va lupta pentru o Europă decentă.
EnglishThe European Parliament has always taken a vigorous stance against racism and ethnic intolerance.
Parlamentul European a luat întotdeauna o poziţie fermă împotriva rasismului şi a intoleranţei etnice.
EnglishThe Parliament, the Council and the Commission sign a joint declaration against racism and xenophobia.
Parlamentul, Consiliul şi Comisia semnează o declaraţie comună împotriva rasismului şi xenofobiei.
EnglishSo there is no mention of racism, we only mentioned special socio-cultural circumstances as a background.
Astfel că nu se face referire la rasism, am menţionat ca fundal doar circumstanţele socioculturale.
EnglishThe Council adopts a regulation establishing a European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.
Consiliul adoptă un regulament de înfiinţare a unui Observator european al fenomenelor rasiste şi xenofobe.
EnglishAgainst the background of the economic crisis, strong anti-racism policies are more important than ever.
Pe fundalul crizei economice, politicile puternice împotriva rasismului sunt mai importante ca niciodată.
EnglishThe EU has repeatedly rejected and condemned all manifestations of racism and will continue to do so.
UE a respins şi a condamnat în mod repetat toate manifestările de rasism şi va continua să facă acest lucru.
EnglishThe fight against racism and against the incitement of hate by President Ahmadinejad and others deserved better.
Lupta împotriva rasismului şi incitării la ură de către preşedintele Ahmadinejad şi alţii merita ceva mai bun.
English. - UKIP is opposed to female genital mutilation, homophobia, racism and xenophobia.
în scris. -Partidul Independenţei din Marea Britanie (UKIP) se opune mutilării genitale feminine, homofobiei, rasismului şi xenofobiei.
EnglishThe adoption of the Framework Decision against Racism and Xenophobia on 28 November is a further example.
Adoptarea Deciziei-cadru privind lupta împotriva rasismului şi a xenofobiei la 28 noiembrie reprezintă un exemplu suplimentar.
EnglishI think that we need specific EU-level measures to combat racism and fight against social exclusion.
Consider că avem nevoie de măsuri concrete la nivel comunitar pentru a combate rasismul, pentru a lupta împotriva excluziunii sociale.
EnglishI would like to add that this is not only about the money, but also about taking decisive measures to counter racism.
Doresc să adaug că nu este vorba doar de bani, ci şi despre luarea unor măsuri decisive pentru combaterea rasismului.

Sinonime (în engleză) pentru "racism":

racism