Traducere engleză-română pentru "racist"

EN

"racist" română traducere

volume_up
racist {substantiv}
RO
RO
EN

racist {substantiv}

volume_up
racist (dar şi: racialist)
Furthermore, the Commission had adopted policies that aim at reducing racist content online.
În plus, Comisia a adoptat politici care urmăresc să reducă conţinutul rasist online.
People were talking about Minister Bossi, and there is also the Home Affairs Minister, Mr Maroni: both ministers are from this racist Lega Nord party, which has received the refugees.
Se vorbea despre ministrul Bossi, dar și despre ministrul afacerilor interne, dl Maroni: ambii miniștri fac parte din acest partid rasist, Liga Nordului, care i-a primit pe refugiați.

Exemple de folosire pentru "racist" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must reject the racist stereotype that regards them as a threat.
Trebuie să respingem prejudecățile rasiste care le percep drept o amenințare.
EnglishFurthermore, the Commission had adopted policies that aim at reducing racist content online.
În plus, Comisia a adoptat politici care urmăresc să reducă conţinutul rasist online.
EnglishThe investigation did not address the question of whether or not the racist statement had in fact been made.
Ancheta nu a dezbătut problema dacă o declaraţie rasistă a fost sau nu a fost făcută.
EnglishWe have seen cases where the current economic crisis is starting to fuel racist and xenophobic intolerance across the world.
Am văzut cazuri în care criza economică din prezent începe să alimenteze intoleranţa rasistă şi xenofobă în lume.
EnglishCountries are not racist: people are racist.
EnglishWhat kind of dictatorial, racist Europe do we live in then, where the Beneš Decrees can be regarded as a basis for negotiation?
În ce fel de Europă dictatorială, rasistă trăim, în care decretele Beneš pot fi considerate ca bază pentru negocieri?
EnglishIn the Turkish mind a giaour is considered to be subhuman, which makes it the most offensive racist insult in the Turkish language.
Pentru turci, un ghiaur este considerat inferior, drept care acest cuvânt este insulta rasistă cea mai jignitoare din limba turcă.
EnglishOn the other hand, I believe that, even on the Internet, racist, hate-filled or revisionist discourse must be prosecuted.
Pe de altă parte, cred că afirmaţiile rasiste, pline de ură sau revizioniste, chiar şi pe internet, trebuie să facă obiectul unei urmăriri penale.
EnglishCulture is a vector of openness and a motor of democracies, counteracting every nationalist reaction, racist temptation and exclusion.
Cultura este un vector al deschiderii și un motor al democrațiilor, contracarând orice reacție naționalistă, tentație rasistă și excluziune.
EnglishFor nearly 30 years, this man has been sitting on death row following a trial characterised by errors and shortcomings and with racist undertones.
De aproape 30 de ani, acest bărbat aşteaptă aplicarea pedepsei cu moartea în urma unui proces caracterizat de erori şi lipsuri şi cu nuanţe rasiste.
EnglishMembers of the Roma community face racist attacks, unequal access to public services and social provisions and huge living and educational segregation.
Membrii comunităţii rome se confruntă cu atacuri rasiste, inegalitate în ceea ce priveşte accesul la serviciile publice şi o segregare excesivă în ceea ce priveşte viaţa şi educaţia.
EnglishBy November of this year, all Member States should put into place criminal penalties for racist and xenophobic crimes, as laid down in the framework decision.
Până în luna noiembrie a acestui an, toate statele membre vor trebui să introducă pedepse penale pentru infracţiunea de rasism şi xenofobie, astfel cum se prevede în decizia-cadru.
EnglishThe electoral rise of extreme right-wing fanatical, xenophobic and often racist factions and parties has marked political developments in numerous Member States, even Sweden.
Apariția electorală a unor facțiuni și partide de dreapta fanatice, xenofobe și deseori rasiste a marcat evenimentele politice din numeroase state membre, chiar și din Suedia.
EnglishIn Hungary, a few days ago, a police chief constable who had made a racist statement was acquitted and then reinstated after reference was made to a supposed internal investigation.
Acum câteva zile în Ungaria, şeful poliţiei, care făcuse declaraţii rasiste, a fost achitat şi repus în funcţie după ce s-au făcut referiri la o presupusă anchetă internă.
EnglishWe know that Libya practices widespread discrimination against migrant workers on account of their nationality and that the racist persecution of African migrant workers exists.
Știm că Libia practică discriminarea extinsă împotriva lucrătorilor migranți pe baza naționalității acestora și că are loc persecuția rasistă a lucrătorilor migranți din Africa.
EnglishPeople were talking about Minister Bossi, and there is also the Home Affairs Minister, Mr Maroni: both ministers are from this racist Lega Nord party, which has received the refugees.
Se vorbea despre ministrul Bossi, dar și despre ministrul afacerilor interne, dl Maroni: ambii miniștri fac parte din acest partid rasist, Liga Nordului, care i-a primit pe refugiați.
EnglishOn this basis, the Commission has taken a number of initiatives - legislative and non-legislative - which seek to prevent discrimination as well as racist, xenophobic and anti-Semitic speeches.
Pe această bază, Comisia a adoptat o serie de iniţiative - legislative şi nelegislative - care urmăresc să prevină discriminarea, precum şi discursurile rasiste, xenofobe şi antisemite.

Sinonime (în engleză) pentru "racist":

racist