Traducere engleză-română pentru "rack"

EN

"rack" română traducere

volume_up
rack {substantiv}
RO
volume_up
roof rack {substantiv}
volume_up
cloud rack {substantiv}
RO
EN

rack {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "rack" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI will, therefore, take supplementary questions from Mr Allister and Mr Rack.
Astfel, voi accepta întrebările suplimentare din partea dlui Allister şi a dlui Rack.
EnglishMr President, what Mr Rack has just proposed is an interesting idea.
membră a Comisiei -(DE) Dle preşedinte, propunerea dlui Rack este interesantă.
EnglishDiscouraging unmeritorious claims, as referred to by Mr Rack: yes.
Descurajarea reclamaţiilor nefondate, după cum a menţionat domnul Rack: da.
EnglishRack, we will remind the services.
Vă mulţumesc, domnule Rack, vom reaminti acest lucru serviciului administrativ.
EnglishThank you, Mr Rack.
EnglishThank you, Mr Rack.
EnglishThere is actually no European added value when the report is as vague and non-binding as the Green Paper and the Rack Report.
În realitate, nu există nicio valoare adăugată europeană în condiţiile în care raportul este la fel de vag şi lipsit de obligativitate ca şi Cartea verde şi raportul Rack.
EnglishTo this end, the Commission will publish - let me address this to Mr Rack - a communication on the application of the regulation in the second half of 2009.
În acest scop, Comisia va publica - permiteţi-mi să îi adresez aceasta dlui Rack - o comunicare privind aplicarea regulamentului în a doua jumătate a anului 2009.
EnglishYour resolution on the Green Paper on Urban Mobility, drafted under Mr Rack's leadership and adopted on 9 July 2008, upholds this conclusion.
Rezoluţia dumneavoastră referitoare la Cartea verde privind mobilitatea urbană, întocmită sub conducerea d-ui Rack şi adoptată în data de 9 iulie 2008, susţine această concluzie.
EnglishThe latter were addressed in a report - an own-initiative report - by our Parliament, drafted by my fellow Member, Mr Rack, who is here in the Chamber.
Acestea au fost abordate într-un raport - un raport din proprie iniţiativă - al Parlamentului nostru, întocmit de colegul meu, dl Rack, deputat european, care se află aici în această Cameră.
EnglishWith Mr Rack I think that we should lift the restrictions on passenger pools, because this situation is becoming increasingly surrealistic and is very irritating.
Alături de dl Rack, cred că ar trebui să ridicăm restricţiile privitoare la grupurile de pasageri, deoarece situaţia devine din ce în ce mai suprarealistă şi este foarte iritantă.

Sinonime (în engleză) pentru "rack":

rack
roof rack