Traducere engleză-română pentru "radical changes"

EN

"radical changes" română traducere

EN

radical changes

volume_up
They know that these radical changes are also complex.
Ei știu că aceste schimbări radicale, de asemenea, sunt complexe.
Radical changes would definitely not benefit this area.
Cu siguranță, schimbări radicale în acest domeniu nu vor fi benefice.
We have determined that the current system works well and does not require radical changes.
Am stabilit că sistemul actual funcţionează bine şi nu necesită schimbări radicale.

Exemple de folosire pentru "radical changes" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have determined that the current system works well and does not require radical changes.
Am stabilit că sistemul actual funcţionează bine şi nu necesită schimbări radicale.
EnglishRadical changes would definitely not benefit this area.
Cu siguranță, schimbări radicale în acest domeniu nu vor fi benefice.
EnglishWe could not have imagined discussing the potential radical changes in EU-Iceland relations.
Nu ne-am fi imaginat să discutăm despre potenţialele schimbări radicale ale relaţiilor dintre UE şi Islanda.
EnglishThey know that these radical changes are also complex.
Ei știu că aceste schimbări radicale, de asemenea, sunt complexe.
EnglishWe cannot undertake any radical changes that could weaken the key merits of the current system.
Nu putem efectua nicio schimbare radicală care ar putea să submineze meritele de bază ale sistemului actual.
EnglishBy May, the Greek Parliament will have approved radical changes in taxation, insurance and the labour market.
Până în mai, parlamentul grec va aproba schimbări radicale privind fiscalitatea, asigurările şi piaţa muncii.
EnglishThe radical changes in European rural areas all represent challenges in terms of population, jobs, services and the environment.
Toate schimbările radicale din zonele rurale europene reprezintă provocări în termeni de populație, locuri de muncă, servicii și mediu.
EnglishWe are currently witnessing radical changes in the international order; changes to which the European Union can no longer be a mere spectator.
Suntem în prezent martorii unor schimbări radicale ale ordinii internaţionale. Faţă de aceste schimbări, Uniunea Europeană nu mai poate rămâne doar în rolul de spectator.
EnglishHowever, it is definitely too soon for any radical changes to the balance achieved as a result of the Member States' respective financial contributions to the Fund.
Totuși, este cu siguranță prea devreme pentru schimbări radicale în ceea ce privește echilibrul obținut ca urmare a contribuțiilor financiare ale statelor membre respective la Fond.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

radical adjectiv
Romanian