Traducere engleză-română pentru "radioactive"

EN

"radioactive" română traducere

RO

"precipitații radioactive" engleză traducere

EN
EN

radioactive {adjectiv}

volume_up
radioactive
We gathered data on the release of radioactive caesium throughout the EU following the accident.
Am adunat informații despre emanațiile de cesiu radioactiv în UE în urma accidentului.
Data from the Chernobyl and Fukushima tragedies show that the area of immediate radioactive impact is 50-55 km.
Informațiile disponibile în urma tragediilor de la Cernobâl și Fukushima arată că zona de impact radioactiv imediat este de 5055 de km.
The bottom line is that however important Japan may be as a trading partner, European citizens must be protected from any risk from radioactive contaminated products.
Ideea este că, oricât ar fi de importantă Japonia ca partener comercial, cetățenii europeni trebuie să fie protejați de orice risc prezentat de produsele contaminate radioactiv.
RO

precipitații radioactive {feminin plural}

volume_up
precipitații radioactive

Exemple de folosire pentru "radioactive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe radioactive intensity of today's debate does, of course, have one benefit.
Intensitatea radioactivă din dezbaterea de astăzi are bineînțeles un avantaj.
EnglishI voted in favour of the report on the management of radioactive waste.
Am votat în favoarea raportului privind gestionarea deșeurilor radioactive.
EnglishI wish to stress the importance we need to attach to the processing of radioactive waste.
Insist asupra importanţei pe care trebuie s-o acordăm tratării deşeurilor radioactive.
EnglishForty thousand cubic metres of radioactive waste is produced each year in the European Union.
În Uniunea Europeană se produc în fiecare an mii de metri cubi de deșeuri radioactive.
EnglishWe gathered data on the release of radioactive caesium throughout the EU following the accident.
Am adunat informații despre emanațiile de cesiu radioactiv în UE în urma accidentului.
EnglishThe subject of the management of spent fuel and radioactive waste is highly topical.
Subiectul privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive este foarte actual.
EnglishThat means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.
Acest lucru presupune să ne asigurăm că deșeurile radioactive rămân sub controlul și examinarea UE.
EnglishThe decommissioning work includes dealing with spent fuel and radioactive waste.
Activitatea de dezafectare implică gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.
EnglishRadioactive contamination can represent a problem over a number of years in some foods.
În timp, contaminarea radioactivă poate reprezenta o problemă în cazul anumitor produse alimentare.
EnglishBy this I mean cooperation and joint radioactive waste treatment projects.
În opinia mea, acest lucru înseamnă cooperare și proiecte comune de tratare a deșeurile radioactive.
EnglishI also welcome recourse in the last resort to the transport of highly radioactive waste.
De asemenea, salut recurgerea, în ultimă instanță, la transportul de deșeuri puternic radioactive.
EnglishI would particularly like to emphasise our position on the export of radioactive waste.
Aș dori, în mod special, să subliniez poziția noastră cu privire la exportul deșeurilor radioactive.
EnglishThe export of radioactive waste to third countries must be banned.
Trebuie interzis exportul deșeurilor radioactive către țări terțe.
EnglishGreen investments for our children, not radioactive waste!
Să facem investiţii ecologice pentru copii noştri, nu să producem deşeuri radioactive!
EnglishWe have many tonnes of radioactive waste in Europe which people have to move about.
Avem multe tone de deșeuri radioactive în Europa pe care oamenii trebuie să le mute dintr-un loc în altul.
EnglishThe problem of radioactive waste needs to be addressed and solved.
Problema deșeurilor radioactive trebuie abordată și soluționată.
EnglishThe final responsibility for spent fuel and radioactive waste lies with the Member States.
Responsabilitatea finală pentru combustibilului uzat și deșeurile radioactive le revine statelor membre.
EnglishFurthermore, how much does it cost to dispose of radioactive waste?
Mai mult, cât costă eliminarea deșeurilor radioactive?
EnglishRadioactive radiation does not stop at national borders.
Radiațiile radioactive nu se opresc la granițele unui stat.
EnglishRadioactive contamination is transboundary in nature.
Contaminarea radioactivă este de natură transfrontalieră.

Sinonime (în engleză) pentru "radioactivity":

radioactivity
English