Traducere engleză-română pentru "rail"

EN

"rail" română traducere

volume_up
rail {substantiv}
volume_up
railing {substantiv}
volume_up
rail car {substantiv}
EN

rail {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "rail" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
Recent, UE a adoptat regulamente similare şi în transportul aerian şi feroviar.
EnglishThere is no competition on the rail passenger transport market in Belgium.
Nu există nicio competiţie pe piaţa transportului feroviar de călători în Belgia.
EnglishWe have worked hard to get things on the right track for aviation and rail travel.
Am depus eforturi însemnate pentru a rezolva situaţia transportului aerian şi feroviar.
EnglishWe need to develop the railways and we need to develop a European rail network.
Trebuie să dezvoltăm rețeaua feroviară și trebuie să dezvoltăm o rețea feroviară europeană.
EnglishWe have had a mandatory rail toll within the European Union for decades.
De zeci de ani avem o taxă feroviară obligatorie în cadrul Uniunii Europene.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Trăiesc pe o rută feroviară importantă, ruta care traversează Pasul Brenner către Verona.
EnglishUltimately, however, it is a different rail policy that we need in Europe.
La urma urmelor, în Europa avem nevoie de o politică feroviară diferită.
EnglishWe have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
Avem o taxă feroviară obligatorie pentru fiecare locomotivă, pentru fiecare kilometru parcurs.
EnglishFor example, we need a more rapid allocation of rail routes when this is necessary.
De exemplu, avem nevoie de o alocare mai rapidă a rutelor feroviare atunci când este necesar.
EnglishAs for the rest, I believe that we must, of course, develop rail transport.
În ceea ce priveşte restul, cred că trebuie, desigur, să dezvoltăm transporturile feroviare.
EnglishThe Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.
Numai reţeaua feroviară belgiană, cu cei 3 400 de kilometrii ai săi, este mai mare decât aceasta.
EnglishIn my opinion, the matter of rail transport should be tackled decisively and quickly.
În opinia mea, aspectele legate de transportul feroviar trebuie abordate ferm şi cu celeritate.
English3. develop new rail transport infrastructures and implement the ERTMS.
3. dezvoltarea de noi infrastructuri de transport feroviar şi implementarea sistemului ERTMS
EnglishIt seemed that the European rail transport sector was standing on the threshold of a new era.
Transportul feroviar european părea că se află în pragul unei noi ere.
EnglishHowever, work still needs to be done on the road and rail network.
Cu toate acestea, reţeaua rutieră şi feroviară necesită încă lucrări.
EnglishImplementing a single railway area is a vital step towards deregulating rail transport.
Implementarea spațiului feroviar unic este un pas esențial în liberalizarea transportului feroviar.
EnglishFirstly, we must not, under any circumstances, cut back on training in the rail industry.
În primul rând, nu trebuie să facem rabat în niciun caz de la instruirea din industria feroviară.
EnglishLack of this investment will increase the number of rail accidents.
Lipsa acestor investiţii va creşte numărul accidentelor feroviare.
EnglishWe here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
Parlamentul European a abordat mereu cu foarte multă seriozitate problema siguranţei transportului feroviar.
EnglishAt the moment, the road and rail links do not meet expectations.
În prezent, legăturile rutiere și feroviare nu satisfac așteptările.

Sinonime (în engleză) pentru "rail":

rail
railing
English