Traducere engleză-română pentru "railway"

EN

"railway" română traducere

volume_up
railway {substantiv}
EN

railway {substantiv}

volume_up
railway (dar şi: railroad)
The deforestation is partly due to the construction of roads and railway lines.
Defrişarea se datorează parţial construcţiei de drumuri şi linii de cale ferată.
What is Belgium's position in relation to the EU-27 regarding safety of the railway network?
Care este poziția Belgiei în ceea ce privește siguranța rețelelor de cale ferată în UE-27?
The broad-gauge railway line from Vladivostok reaches the border of the EU at Čierna nad Tisou.
Linia de cale ferată cu ecartament larg de la Vladivostok atinge frontierele UE la Čierna nad Tisou.

Exemple de folosire pentru "railway" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe deforestation is partly due to the construction of roads and railway lines.
Defrişarea se datorează parţial construcţiei de drumuri şi linii de cale ferată.
EnglishWe hear that a revision of the first railway package is indeed on the way.
Ni se spune că într-adevăr se are în vedere o revizuire a primului pachet feroviar.
EnglishWe will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
Vom avea ocazia să discutăm pe larg revizuirea primului pachet feroviar.
EnglishThis may soon become a major problem for the opening up of the railway market.
Acest lucru ar putea deveni în curând o problemă majoră pentru deschiderea pieţei feroviare.
EnglishSubject: Railway accident in Buizingen and electronic safety system
Subiect: Accidentul feroviar din Buizingen și sistemul electronic de siguranță
EnglishThere is, in fact, enormous frustration among Belgian railway workers.
De fapt, se simte multă frustrare printre muncitorii feroviari belgieni.
EnglishI am sure that we can enlarge the trans-European railway corridor network by 2020.
Convingerea mea este că putem extinde reţeaua de coridoare feroviare transeuropene până în 2020.
EnglishWhat is Belgium's position in relation to the EU-27 regarding safety of the railway network?
Care este poziția Belgiei în ceea ce privește siguranța rețelelor de cale ferată în UE-27?
EnglishThe priority projects envisaged also include the Curtici-Braşov railway line.
Printre proiectele prioritare pe care le are în vedere se regăseşte şi calea ferată Curtici-Braşov.
EnglishThe Commission adopts a White Paper on the strategy to follow for revitalising EU railway.
Comisia adoptă o carte albă privind strategia de revitalizare a transportului feroviar în UE.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Railway Agency.
De aceea, am votat în favoarea raportului referitor la Agenţia Europeană a Căilor Ferate.
EnglishImplementing a single railway area is a vital step towards deregulating rail transport.
Implementarea spațiului feroviar unic este un pas esențial în liberalizarea transportului feroviar.
EnglishEuropean Railway Agency Espace International 299, Boulevard de Leeds 59777 Lille - France
Agenţia Europeană a Căilor Ferate Espace International 299, Boulevard de Leeds 59777 Lille - Franţa
EnglishAs a former railway employee, I have experienced the changes myself.
Ca fost angajat feroviar, am experimentat schimbările personal.
EnglishIt was, as we all remember, a very serious railway accident.
A fost, după cum ne amintim cu toţii, un accident feroviar foarte grav.
EnglishIn that way, the capacity and competitiveness of the railway network can be improved considerably.
Astfel, capacitatea şi competitivitatea reţelei feroviare poate fi îmbunătăţită considerabil.
EnglishI welcome the call for completion of the single railway market throughout Europe.
Salut apelul în vederea definitivării pieţei unice în domeniul feroviar de la un capăt la celălalt al Europei.
EnglishEuropean Railway Agency BP 20392 F-59307 Valenciennes Cedex
Agenţia Europeană a Căilor Ferate BP 20392 F-59307 Valenciennes Cedex
EnglishRailway accidents have occurred in Romania too during the last year.
Şi în România au avut loc în ultimul an accidente feroviare.
EnglishMr President, Commissioner, the inspiration for the first railway package came almost 15 years ago.
Dle preşedinte, dle comisar, ideea primului pachet feroviar a apărut în urmă cu aproape 15 ani.

Sinonime (în engleză) pentru "railway":

railway
overhead railway
cable railway