Traducere engleză-română pentru "rain"

EN

"rain" română traducere

volume_up
rain {substantiv}
RO
volume_up
acid rain {substantiv}
volume_up
heavy rain {substantiv}
EN

rain {substantiv}

volume_up
1. Meteorologie
rain (dar şi: rainfall)
The forecast says rain, so you take the umbrella, and in the end it maybe spits a little, but there is definitely no real rain.
Prognoza anunţă ploaie, aşa că îţi iei umbrela cu tine, dar până la urmă, chiar dacă picură puţin, nu este vorba de ploaie.
The forecast says rain, so you take the umbrella, and in the end it maybe spits a little, but there is definitely no real rain.
Prognoza anunţă ploaie, aşa că îţi iei umbrela cu tine, dar până la urmă, chiar dacă picură puţin, nu este vorba de ploaie.
2. celălalt
rain (dar şi: shower)
The forecast says rain, so you take the umbrella, and in the end it maybe spits a little, but there is definitely no real rain.
Prognoza anunţă ploaie, aşa că îţi iei umbrela cu tine, dar până la urmă, chiar dacă picură puţin, nu este vorba de ploaie.

Exemple de folosire pentru "rain" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn two days, as much rain fell as normally falls in one month.
În două zile, cantitățile de precipitații au fost cât pentru o lună obișnuită.
EnglishIn my own country, if there is a shower of rain, the price of cattle drops automatically.
În ţara mea natală, dacă plouă puţin, preţul vitelor scade automat.
EnglishIt was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Totul a fost precedat de o secetă prelungită, care a redus capacitatea solului de a absorbi ploaia.
EnglishSeed could not be sown in autumn due to the continual rain that prevented access to the land.
Semințele nu au putut fi semănate în toamnă din cauza ploii neîncetate, care a împiedicat accesul la terenurile de cultivat.
EnglishIt will be recalled that in the past carbon emissions from some Member States created acid rain in other countries.
Se va reaminti faptul că în trecut, emisiile de carbon din unele state membre au creat ploi acide în alte țări.
EnglishIreland applied for assistance from the fund following heavy rain leading to severe flooding in November 2009.
Irlanda a solicitat asistență de la fond ca urmare a ploilor masive care au condus la inundații grave în noiembrie 2009.
EnglishThe forecast says rain, so you take the umbrella, and in the end it maybe spits a little, but there is definitely no real rain.
Prognoza anunţă ploaie, aşa că îţi iei umbrela cu tine, dar până la urmă, chiar dacă picură puţin, nu este vorba de ploaie.
EnglishYet they see the EU failing to be rigorous in dealing with countries where they are clearing rain forests to raise cattle.
Însă aceştia observă că UE nu adoptă o atitudine riguroasă faţă de ţările în care pădurile tropicale sunt defrişate pentru a creşte vite.
EnglishEven in Germany we feared for the safety of our children, as they were exposed to radioactive rain clouds and contaminated foodstuffs.
Chiar în Germania ne-am temut pentru siguranța copiilor noștri, pentru că erau expuși norilor radioactivi și alimentelor contaminate.
EnglishHe lives in the Pacific Northwest with his wife and daughter, staring out at the rain clouds as he pounds out letters on his keyboard.
Trăiește în regiunea de nord-vest a S.U.A. împreună cu soția și fiica sa, privind la norii de furtună în timp ce scrie scrisori pe computer.
EnglishIreland applied for assistance from the European Solidarity Fund following heavy rain which led to severe flooding in November 2009.
Irlanda a solicitat asistență de la Fondul european de solidaritate în urma ploilor abundente care au condus la inundații grave în noiembrie 2009.
EnglishOne reason is the rain, of course, but another is that no measures to retain this water temporarily have been taken in the upper river basin.
Ploile sunt un motiv, bineînţeles, dar altul este că nu au fost luate niciun fel de măsuri pentru a reţine această apă în bazinul superior.
EnglishHe currently resides in the Pacific Northwest with his wife and daughter, staring out at the rain clouds as he pounds out letters on his keyboard.
Trăiește momentan în regiunea de nord-vest a S.U.A. împreună cu soția și fiica sa, privind la norii de furtună în timp ce scrie la computer.
EnglishIn all of our declarations, we call for agreements with states such as Brazil, India and others on halting the felling of the rain forests.
În toate declaraţiile noastre îndemnăm la acorduri cu state precum Brazilia, India şi altele, cu privire la încetarea defrişării pădurilor tropicale.
EnglishBecause, we are still expecting some heavy rain and it will be concentrated in particular areas; that has, after all, been the cause of the flooding.
Deoarece ne așteptăm încă la ploi abundente, iar acestea vor fi concentrate în anumite zone; aceasta a fost, la urma urmei, cauza inundațiilor.
EnglishI would like to offer my condolences to the families of those who have died as a result of the floods and landslides caused by heavy rain on Madeira.
Aş dori să transmit condoleanţe familiilor victimelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren cauzate de ploile torenţiale care au afectat Madeira.
EnglishThe application approved during today's vote was made by Ireland, and it concerns the heavy rain that caused severe flooding in November 2009.
Cererea aprobată în timpul votului de astăzi a fost făcută de către Irlanda și se referă la ploile torențiale care au provocat inundații grave în noiembrie 2009.
EnglishTorrential rain, strong winds and heavy seas rendered the centre of the tourist city of Funchal unrecognisable and left devastation and death in their wake.
Ploile torenţiale, vânturile puternice şi marea agitată au făcut centrul oraşului turistic Funchal de nerecunoscut şi au lăsat în urmă pustiu şi moarte.

Sinonime (în engleză) pentru "rain":

rain
acid rain