Traducere engleză-română pentru "to raise awareness"

EN

"to raise awareness" română traducere

EN

to raise awareness {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to raise awareness" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe objective of this policy should be to raise the awareness of European tourists.
Obiectivul acestei politici ar trebui să fie sensibilizarea turiştilor europeni.
EnglishA good media strategy is certainly needed in order to raise awareness of SOLVIT.
Desigur, este nevoie de o bună strategie de mass-media pentru a populariza această reţea.
EnglishNext year, we are going to start a campaign to raise awareness of these facts.
Anul viitor, vom începe o campanie de informare asupra acestor fapte.
EnglishWe also need to raise the general awareness of consumers in this regard.
De asemenea, trebuie să sensibilizăm consumatorii în această privinţă.
EnglishWe must therefore raise awareness of the occurrence of this form of violence.
Prin urmare, trebuie să sporim sensibilizarea cu privire la existența acestei forme de violență.
EnglishThis will also raise awareness among European citizens of the value of those victims.
Aceasta îi va sensibiliza, de asemenea, pe cetăţenii europeni cu privire la valoarea acelor victime.
EnglishWe must raise awareness that the monetary crisis may have serious political consequences.
Trebuie să atragem atenţia asupra faptului că criza monetară poate avea consecinţe politice grave.
EnglishWe need to communicate and therefore raise awareness so as to involve civil society.
Trebuie să comunicăm și, prin urmare, să sporim gradul de sensibilizare, prin implicarea societății civile.
EnglishIt can raise our awareness of our common cultural heritage.
Acesta poate să ne sporească sensibilizarea cu privire la patrimoniul nostru cultural comun.
EnglishOn 14 February we must raise awareness of epilepsy.
La 14 februarie, trebuie să sensibilizăm publicul cu privire la epilepsie.
EnglishWe must now also raise the public's awareness.
De asemenea, în prezent trebuie să sporim conştientizarea publicului.
EnglishThe aim is to raise awareness of certain topics, encourage debate and change attitudes.
Scopul este de a sensibiliza opinia publică faţă de anumite subiecte, de a încuraja dezbaterile şi de a schimba mentalităţi.
EnglishThe forum will also help raise awareness of the single market being part of our everyday lives.
Forul va contribui de asemenea la sensibilizarea opiniei publice faţă de piaţa unică care face parte din viaţa noastră de zi cu zi.
EnglishWe must continue to raise awareness and to promote humanitarian principles and the principles of international law.
Trebuie să mărim gradul de conştientizare şi să promovăm principiile umanitare şi principiile dreptului internaţional.
EnglishIt is essential to raise awareness of the dangers, both among children and also among their parents and carers.
Este esenţial ca atât copiii, cât şi părinţii şi persoanele care au grijă de copii să fie sensibilizaţi cu privire la pericole.
EnglishWe need to make further efforts to promote healthy lifestyles and raise awareness of cardiovascular diseases.
Trebuie să continuăm eforturile de promovare a stilurilor de viață sănătoase și să atragem atenția asupra bolilor cardiovasculare.
EnglishIt is our responsibility to raise awareness of this gross abuse of power and violation of our basic rights.
Ţine de responsabilitatea noastră să atragem atenţia asupra acestui abuz grosolan de putere şi a violării drepturilor noastre fundamentale.
EnglishThe EU should continuously raise awareness on this issue and support initiatives which could lead to universal abolition.
UE trebuie să continue să aducă această chestiune în atenţia publică şi să sprijine iniţiative care ar putea duce la abolirea universală.
EnglishMadam President, the rationale of this amendment is to raise awareness of recent cases of repression in Belarus.
Dnă preşedintă, motivaţia din spatele acestui amendament este de a creşte nivelul de informare cu privire la cazurile recente de represiune din Belarus.
Englishto raise awareness

Traduceri similare în dicționarul englez-român

awareness substantiv
Mai multe cuvinte