Traducere engleză-română pentru "ram"

EN

"ram" română traducere

volume_up
ram {substantiv}
RO
volume_up
RAM {substantiv} [abreviere]
RO
volume_up
ram cat {substantiv}
RO
RO

"RAM" engleză traducere

volume_up
RAM {substantiv} [abreviere]
EN
EN

ram {substantiv}

volume_up
1. Zoologie
ram (dar şi: tup)
Should the European strategy be used as a battering ram against the social responsibility of the state?
Ar trebui utilizată strategia europeană ca un berbec împotriva responsabilităţii sociale a statului?
As I have said, using a battering ram against the social security system would definitely be the worst thing that the European Union could do at this point.
După cum am afirmat, utilizarea unui berbec împotriva sistemului de securitate socială ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face Uniunea Europeană în acest moment.
RO

RAM {substantiv} [abreviere]

volume_up
1. Informatică
RAM
volume_up
RAM {substantiv} [abr.]
Pentru a instala RAM, consultați informațiile furnizate de producător.
To install RAM, check the information provided by the manufacturer.
Computere și programe diferite prezintă cerințe de RAM diferite.
Different computers and programs have different RAM requirements.
Atunci când RAM-ul devine insuficient, memoria virtuală mută date din RAM într-un spațiu denumit fișier de paginare.
When RAM runs low, virtual memory moves data from RAM to a space called a paging file.

Exemple de folosire pentru "ram" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAlso displayed is how much random access memory (RAM) is installed.
De asemenea, se afișează cantitatea de memorie cu acces aleatoriu (RAM) instalată.
EnglishMemory errors might be caused by faulty random access memory (RAM).
Erorile de memorie pot fi provocate de memoria cu acces aleator (RAM) defectuoasă.
EnglishThe paging file is space on your hard disk that Windows uses in addition to RAM.
Fișierul de paginare reprezintă spațiul de pe hard disk utilizat de Windows în plus față de RAM.
EnglishYou should use this version if you need to format DVD-RAM or MO (Magneto-optical) discs.
Utilizați această versiune dacă trebuie să formatați discuri DVD-RAM sau MO (magneto-optice).
EnglishTo install RAM, check the information provided by the manufacturer.
Pentru a instala RAM, consultați informațiile furnizate de producător.
EnglishThe more RAM your computer has, the faster your programs will generally run.
Cu cât computerul dispune de mai mult RAM, cu atât mai rapid se vor executa, în general, programele.
EnglishDisc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, or BD-RE
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, sau BD-RE
EnglishInsert the CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, or DVD-RAM disc into your computer's CD or DVD burner.
Introduceți discul CD-RW, DVD-RW, DVD+RW sau DVD-RAM în CD-writerul sau DVD-writerul computerului.
EnglishFor more information, see Find out how much RAM your computer has.
Pentru mai multe informații, consultați Aflarea cantității de RAM de care dispune computerul.
EnglishDisc: CD-R, CD+R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, or DVD-RAM.
Disc: CD-R, CD+R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW sau DVD-RAM.
EnglishFor more information, see Find out how much RAM your computer has.
Pentru informații suplimentare, consultați Aflarea cantității de RAM de care dispune computerul.
EnglishDifferent computers and programs have different RAM requirements.
Computere și programe diferite prezintă cerințe de RAM diferite.
EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Computerul dispune de două tipuri de memorie, respectiv memorie cu acces aleator (RAM) și memorie virtuală.
EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Computerul dispune de două tipuri de memorie, respectiv memorie cu acces aleatoriu (RAM) și memorie virtuală.
EnglishWindows 7 can run on a PC with 1 gigabyte (GB) of RAM, but it runs better with 2 GB.
Windows 7 se poate executa pe un computer cu 1 gigaoctet (GO) de memorie RAM, dar se execută mai bine cu 2 GO.
EnglishSP1 also changes how the random access memory (RAM) that is installed in your computer is reported.
SP1 modifică, de asemenea, modalitatea în care este raportată memoria RAM instalată pe computer.
EnglishIntel Pentium 3 GHz or higher, 500 MB of RAM,1250 MB free
Intel Pentium 3 GHz sau o frecvenţă superioară, 500 MO memorie RAM, 1250 MO spaţiu disponibil
EnglishYou can burn files to a DVD-RAM more than once.
Pe un DVD-RAM aveți posibilitatea să inscripționați fișiere de mai multe ori.
EnglishNon-paged is the amount of RAM memory used by the kernel.
Memoria Nepaginată este volumul de memorie RAM utilizată de nucleu.
EnglishDual-Core 1.8 GHz or higher, 2 GB of RAM,600 MB free
Dual-Core la 1,8 GHz sau mai mult, 2 GO RAM, 600 MO spaţiu disponibil