Traducere engleză-română pentru "random access memory"

EN

"random access memory" română traducere

EN

random access memory {substantiv}

volume_up
1. Informatică
1 gigabyte (GB) of random access memory (RAM)
1 gigaoctet (GO) de memorie cu acces aleator (RAM)
Your computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Computerul dispune de două tipuri de memorie, respectiv memorie cu acces aleator (RAM) și memorie virtuală.

Exemple de folosire pentru "random access memory" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAlso displayed is how much random access memory (RAM) is installed.
De asemenea, se afișează cantitatea de memorie cu acces aleatoriu (RAM) instalată.
EnglishMemory errors might be caused by faulty random access memory (RAM).
Erorile de memorie pot fi provocate de memoria cu acces aleator (RAM) defectuoasă.
EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Computerul dispune de două tipuri de memorie, respectiv memorie cu acces aleator (RAM) și memorie virtuală.
EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Computerul dispune de două tipuri de memorie, respectiv memorie cu acces aleatoriu (RAM) și memorie virtuală.
EnglishSP1 also changes how the random access memory (RAM) that is installed in your computer is reported.
SP1 modifică, de asemenea, modalitatea în care este raportată memoria RAM instalată pe computer.
English1 gigabyte (GB) of random access memory (RAM)
1 gigaoctet (GO) de memorie cu acces aleator (RAM)
EnglishThe 64-bit version of Windows handles large amounts of random access memory (RAM) more effectively than a 32-bit system.
Versiunea Windows pe 64 de biți gestionează volume de memorie cu acces aleator (RAM) mai eficient decât un sistem pe 32 de biți.
EnglishThe 64-bit version of Windows handles large amounts of random access memory (RAM) more effectively than the 32-bit version.
Versiunea Windows pe 64 de biți gestionează volume mari de memorie cu acces aleator (RAM) mai eficient decât versiunea pe 32 de biți.
EnglishAs you work on a document, your additions and changes are stored in your computer's random access memory (RAM).
Pe măsură ce lucrați la un document, adăugirile și modificările sunt stocate în memoria cu acces aleator (RAM - random access memory) a computerului.
Englishrandom access memory
Englishrandom access memory
EnglishAnother component is random access memory (RAM), which temporarily stores information that the CPU uses while the computer is on.
O altă componentă este memoria cu acces aleator (RAM), care memorează temporar informații pe care le utilizează CPU, atunci când computerul este deschis.
EnglishIf your computer lacks the random access memory (RAM) needed to run a program or operation, Windows uses virtual memory to compensate.
În cazul în care computerul nu dispune de suficientă memorie cu acces aleatoriu (RAM) pentru executarea unui program sau a unei operații, Windows utilizează memoria virtuală în compensație.
EnglishBut no discussion of how to make Windows run faster would be complete without mentioning that you should consider adding more random access memory (RAM) to your PC.
Dar nu se poate discuta despre moduri de a face ca Windows să se execute mai rapid fără a menționa că trebuie să vă gândiți și la adăugarea de memorie RAM la computer.
EnglishMemory, such as random access memory (RAM), is temporary storage space on chips that your computer uses to run Windows and other programs.
Memoria, precum memoria cu acces aleatoriu (RAM), este un spațiu de stocare temporară aflat pe cipurile utilizate de computer pentru executarea sistemului de operare Windows și a altor programe.
EnglishIf this is the case, try increasing the available virtual memory, adding more random access memory (RAM) to the printer, or printing smaller sections of the file.
Dacă aceasta este problema, măriți memoria virtuală disponibilă, adăugați imprimantei mai multă memorie cu acces aleator (RAM) sau imprimați secțiuni mai mici ale fișierului.
EnglishThe benefits of using a 64-bit operating system are most apparent when you have a large amount of random access memory (RAM) installed on your computer, typically 4 GB of RAM or more.
Beneficiile utilizării unui sistem de operare pe 64 de biți sunt mai vizibile atunci când aveți un volum mare de memorie RAM instalată pe computer, de obicei 4 GO de RAM sau mai mult.

Sinonime (în engleză) pentru "random access memory":

random access memory
random-access memory

Traduceri similare în dicționarul englez-român

access substantiv
Romanian
random adjectiv
memory substantiv