EN

ranging {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "ranging" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRomania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
În România există la scară largă învăţământ în limba maternă pentru minorităţile etnice.
EnglishI thank you for your intervention, as this application was wide-ranging and comprehensive.
Vă mulțumesc pentru intervenție, pentru că această cerere a fost cuprinzătoare și globală.
EnglishOur relations now are a lot deeper and more wide-ranging than they were only a decade ago.
Relaţiile noastre acum sunt mult mai profunde şi mai extinse decât erau acum doar un deceniu.-
EnglishThe OSCE is the right place to conduct a wide-ranging debate on the subject of European security.
OSCE este locul potrivit pentru a conduce o dezbatere amplă pe tema securităţii europene.
EnglishSuch an opportunity is far-ranging and wide-sweeping and is open to almost unlimited interpretation.
O astfel de şansă este atotcuprinzătoare, amplă şi deschisă unor interpretări aproape nelimitate.
EnglishI was also in support of the wide-ranging remit given in this report to address the current crisis.
Am susţinut, de asemenea, mandatul larg acordat de acest raport pentru rezolvarea crizei economice.
EnglishThey were handed down sentences ranging from 10 to 15 years.
Au fost pronunţate sentinţe cuprinse între 10 şi 15 ani.
EnglishThere are various reasons for this, ranging from its geographical location to its long coastal border.
Există numeroase motive pentru aceasta, de la amplasarea sa geografică la graniţa sa de coastă extinsă.
EnglishWe need greater coordination and wider-ranging effects.
Avem nevoie de o coordonare sporită şi de efecte mai ample.
EnglishMr President, firstly, I would like to thank everyone for their wide-ranging contributions to the debate.
Dle președinte, în primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor pentru amplele contribuții la dezbatere.
EnglishThese relations are often wide-ranging, complex and have a significant impact on the world outside Europe.
Adesea, aceste relaţii sunt vaste, complexe şi au un impact semnificativ, care depăşeşte graniţele Europei.
EnglishEuropean competition law is both wide-ranging in scope and highly specialised.
Dreptul european în domeniul concurenţei este de mare anvergură în ceea ce priveşte domeniul de aplicare, dar şi foarte specializat.
EnglishThis support was wide-ranging in many respects.
Această susţinere a fost amplă din multe puncte de vedere.
EnglishThe European Commission is involved in wide-ranging consultations now that these regulations are up for review.
Comisia Europeană este implicată în consultări ample acum că aceste reglementări urmează a fi revizuite.
EnglishA wide-ranging evaluation is what is required, therefore, so that we can look at where improvements can be made.
Prin urmare, este necesară o evaluare detaliată pentru a putea vedea unde anume se pot face îmbunătăţiri.
EnglishThe work programme that you have presented is very wide-ranging and contains headings that sound very ambitious.
Programul de lucru prezentat de dvs. este foarte cuprinzător şi conţine titluri care sună foarte ambiţios.
EnglishIt is in this context that we should analyse this agreement, which is the widest-ranging one agreed to date.
Acesta este contextul în care ar trebui să analizăm acest acord, care este cel mai amplu agreat până în prezent.
EnglishIt is an extremely important proposal, which has wide-ranging possibilities for the whole of the European economy.
Este vorba de o propunere foarte importantă, care oferă posibilităţi variate pentru întreaga economie europeană.
EnglishWhen decision-making politicians lose hold of their senses, the consequences are unpredictable and wide-ranging.
Când politicienii care iau deciziile pierd contactul cu realitatea, consecinţele sunt imprevizibile şi la scară largă.
EnglishWide-ranging duty exemptions must therefore be linked to an absolute obligation to respect human rights.
Prin urmare, exonerările de taxe pe scară largă trebuie să fie legate de o obligație absolută de a respecta drepturile omului.