EN

rank {substantiv}

volume_up
rank (dar şi: order)
In this regard, it remains to be seen what role the German arrest warrants issued for high-ranking former members of the Yugoslav secret service will play.
În acest sens, rămâne de văzut ce rol vor juca mandatele de arestare emise de Germania la adresa unor foști membri de rang înalt din serviciul secret iugoslav.
And it is difficult because they have to contend not only with the extreme Eurosceptics within Parliament but also with high-ranking political representatives of their home country.
Şi este greu pentru că trebuie să lupte nu numai cu euroscepticii din Parlament, ci şi cu reprezentanţii politici de rang înalt din ţara lor.
rank (dar şi: degree, dignity)
volume_up
grad (rang) {n}
rank
volume_up
rând {n} (alăturat)
rank

Exemple de folosire pentru "rank" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI attach very great importance to the word 'priority', as that means putting things in rank order.
Acord foarte multă importanță cuvântului "prioritate” deoarece acesta înseamnă ierarhizarea lucrurilor.
EnglishEnergy efficiency is top of this rank order.
Eficiența energetică este în vârful acestei ierarhii.
EnglishThis important body will be raised to the rank of institution and, in the political sphere, it is a leading force.
Acest organism important va fi ridicat la rangul de instituţie, fiind, în sfera politică, o forţă conducătoare.
EnglishHowever, this may not be at the expense of rank-and-file workers in the Commission, as was suggested in Paragraph 81.
Totuși, aceasta nu se poate face în detrimentul funcționarilor Comisiei, astfel cum a fost sugerat la punctul 81.
EnglishIt is not worth trying to rank grievances.
Nu merită să încercăm să clasificăm păsurile.
EnglishIn Korea, a person is reduced to the rank of an object, without free will or without the ability to express it openly.
În Coreea, persoanele sunt reduse la rangul de obiect, fără voință proprie sau fără posibilitatea de a și-o exprima deschis.
EnglishClearly, aircraft safety, people's lives and their mobility must rank among our most important considerations.
În mod clar, siguranța aeronavei, viețile oamenilor și mobilitatea lor trebuie să primeze în considerentele noastre cele mai importante.
EnglishThe two Treaties will have the same rank.
Englishpiece of rank stupidity
Englishpiece of rank stupidity
EnglishIt is true because, often, we do not rank any principles above trade.
Dl Verhofstadt a afirmat că într-o anumită măsură, suntem ipocriți, ceea ce este adevărat, deoarece deseori nu punem principiile înaintea comerțului.
EnglishTo focus on just two issues, one question asked citizens to rank in order of preference how we could rapidly move out from the crisis.
Ca să mă concentrez pe doar două aspecte, una dintre întrebări le cerea cetățenilor să menționeze, în ordinea preferințelor, măsurile prin care am putea ieși rapid din criză.
EnglishYou can rank the series you most want recorded at the top of the series priorities list to help ensure that it gets recorded in the case of conflicts.
Se poate ordona serialul pe care îl doriți cel mai mult în partea de sus a listei de priorități serial pentru a vă asigura că se înregistrează cu succes în cazul unor conflicte.
EnglishThere are important issues like transportation, tourism, culture, preserving our heritage, but all these rank behind protecting our water resources.
Toate celelalte aspecte, cum ar fi transporturile, turismul, cultura, conservarea patrimoniului, oricât de importante ar fi, nu au întâietate când este vorba de protejarea resurselor de apă.
EnglishWhen it comes to freight transport in Europe it is probably right to say that we must rank these three priorities differently, according to reverse alphabetical order, no less.
Atunci când vorbim despre transportul de mărfuri în Europa, se impune, probabil, să spunem că trebuie să clasificăm aceste trei priorităţi în mod diferit, în ordine inversă, nu altfel.