Traducere engleză-română pentru "rapidly"

EN

"rapidly" română traducere

RO
RO
volume_up
rapid {substantiv}
RO
EN

rapidly {adverb}

volume_up
The vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
Vibrionul se răspândește rapid și numărul deceselor crește exponențial.
I therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
Prin urmare, îndemn Întreprinderea comună să remedieze rapid această deficiență gravă.
It reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Reacţionează rapid şi hotărât la tragediile umane din toată lumea.

Exemple de folosire pentru "rapidly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
Prin urmare, îndemn Întreprinderea comună să remedieze rapid această deficiență gravă.
EnglishRapidly growing chickens, pigs that are fattened to enormous size in a matter of months.
Pui care cresc rapid, porci care ajung la dimensiuni enorme în doar câteva luni.
EnglishNext, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
În continuare, este esenţial ca deciziile adoptate de G20 să fie aplicate cât mai rapid.
EnglishThe vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
Vibrionul se răspândește rapid și numărul deceselor crește exponențial.
EnglishIn the financial services sector we are seeing protectionism increase very rapidly.
În sectorul serviciilor financiare vedem un protecţionism care se dezvoltă foarte rapid.
EnglishIt must now see its concrete aspects implemented rapidly and effectively.
Aspectele sale concrete trebuie să fie acum implementate rapid şi eficient.
EnglishHaving grown rapidly since 2005, this market is increasingly dependent on imports.
Crescând rapid începând cu 2005, această piaţă depinde din ce în ce mai mult de importuri.
EnglishRapidly rising unemployment has become the core problem of the current financial crisis.
Creşterea rapidă a şomajului a devenit problema centrală a actualei crize financiare.
EnglishWe were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.
Ne-am înşelat teribil şi am devenit rapid dezamăgiţi şi frustraţi până la disperare.
EnglishBoth the US and China are growing their renewables industries very rapidly.
Atât SUA, cât şi China înregistrează o creştere foarte rapidă a industriilor regenerabile.
EnglishI hope that Parliament and the Council will be able to come to an agreement rapidly.
Sper că Parlamentul şi Consiliul vor putea ajunge rapid la un acord.
EnglishWe must be able to respond rapidly if we are to avoid a worst-case scenario.
Trebuie să fim în măsură să reacționăm rapid dacă dorim să evităm cel mai pesimist scenariu.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Reacţionează rapid şi hotărât la tragediile umane din toată lumea.
EnglishWe can react rapidly and effectively only if we know the true situation.
Putem reacționa rapid și eficient numai dacă cunoaștem situația reală.
EnglishThe international situation has recently been changing ever more rapidly.
Situația internațională se schimbă tot mai rapid în ultima perioadă.
EnglishBelgium's interest in rapidly completing the accession negotiations with Croatia is to be welcomed.
Salutăm interesul Belgiei de a finaliza rapid negocierile de aderare cu Croaţia.
EnglishThis market is growing rapidly and is increasingly dependent on imports from third countries.
Această piață se dezvoltă rapid și depinde tot mai mult de importurile din ţările terţe.
EnglishIn parallel, the peace process itself must be driven forward rapidly.
În paralel, trebuie continuat şi accelerat procesul de pace în sine.
EnglishThe right-wing populists are rapidly growing in numbers and represent a real danger for Europe.
Numărul populiștilor de dreapta crește rapid și reprezintă un pericol real pentru Europa.
EnglishWe need to be able to supply very rapidly an emergency infrastructure.
Trebuie să putem asigura foarte rapid o infrastructură de urgenţă.

Sinonime (în engleză) pentru "rapidly":

rapidly
rapid
English
Mai multe cuvinte