Traducere engleză-română pentru "rare"

EN

"rare" română traducere

volume_up
rare {substantiv}
EN

rare {adjectiv}

volume_up
rare (dar şi: exceptional, scarce, sparse)
It is rare that a nation is given the same opportunity twice in history.
Se întâmplă rar ca o națiune să aibă aceeași oportunitate de două ori în istorie.
Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Vacile devin un lucru rar în nordul Kenyei din cauza schimbărilor climatice.
But audit perfection is a rare phenomenon anywhere in the world.
Dar peste tot în lume perfecţiunea în domeniul auditului este un fenomen rar.
This is particular true of rare genetic diseases that are hereditary.
Este mai ales cazul bolilor genetice rare care sunt ereditare.
But in the career that we have both chosen, we know that ideological commitment is a rare commodity and we value it even when we find it in an opponent.
Însă, în cariera pe care am ales-o amândoi, ştim că implicarea ideologică este un bun rar, pe care îl apreciem chiar şi când îl descoperim într-un adversar.

Exemple de folosire pentru "rare" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFunding for the treatment of rare diseases is for Member States to consider.
Finanţarea pentru tratamentul bolilor rare ţine de fiecare dintre statele membre.
EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Vacile devin un lucru rar în nordul Kenyei din cauza schimbărilor climatice.
EnglishI would therefore urge you to keep rare diseases in the scope of the directive.
Prin urmare, v-aş îndemna să menţineţi bolile rare în sfera de aplicare a directivei.
EnglishIt is rare that a nation is given the same opportunity twice in history.
Se întâmplă rar ca o națiune să aibă aceeași oportunitate de două ori în istorie.
EnglishThis is particularly important in cases of complicated or rare health problems.
Acest fapt este deosebit de important în cazul problemelor de sănătate complicate sau rare.
EnglishThis is a major step forward, particularly with regard to rare diseases.
Acesta este un pas înainte important, în special în privinţa bolilor rare.
EnglishAn important aspect in combating rare diseases is patient mobility.
Un aspect important în combaterea bolilor rare este mobilitatea pacienţilor.
EnglishPatients who suffer from rare diseases - this has been said - need European support.
Pacienţii care suferă de boli rare - acest lucru s-a mai spus - au nevoie de sprijin european.
EnglishBut audit perfection is a rare phenomenon anywhere in the world.
Dar peste tot în lume perfecţiunea în domeniul auditului este un fenomen rar.
EnglishA key exception is the case of individuals with rare diseases.
O excepție fundamentală o reprezintă însă cazurile persoanelor cu afecțiuni rare.
EnglishIt is rare in this Chamber to see a public service being defended.
Rar vedem în această Cameră apărarea unui serviciu de utilitate publică.
English(Unlike desktop PCs, two video ports are rare on a laptop.)
(Spre deosebire de computerele desktop, laptopurile au rareori două porturi video.)
EnglishThere are rare occasions when one needs to speak up immediately.
Sunt rare ocaziile în care cineva trebuie să vorbească hotărât imediat.
EnglishSecond and third jobs are not rare, as one job is often not enough to live on.
O a doua și o a treia slujbă nu sunt ceva rar, întrucât un loc de muncă nu este suficient pentru a trăi.
EnglishWe are also helping the millions of people suffering from one of the 30 000 rare diseases.
Mai ajutăm de asemenea milioanele de persoane care suferă de una dintre cele 30 000 de boli rare.
EnglishThis is particular true of rare genetic diseases that are hereditary.
Este mai ales cazul bolilor genetice rare care sunt ereditare.
EnglishFor instance, the Council ignored the very important issue of the treatment of rare diseases.
De exemplu, Consiliul a ignorat chestiunea foarte importantă privind tratarea afecțiunilor rare.
EnglishI was very aware that the Earl of Dartmouth paid a - fairly rare - compliment to the Commission.
Am fost foarte conştient că Contele de Dartmouth a adus un compliment destul de rar Comisiei.
EnglishBecause these diseases are so rare, there are not centres and experts for them in every Member State.
Deoarece aceste boli sunt atât de rare, nu există centre şi experţi în fiecare stat membru.
EnglishThis is very important in the case of rare diseases.
Acest lucru este foarte important atunci când este vorba despre bolile rare.

Sinonime (în engleză) pentru "rare":

rare
rarely
English