Traducere engleză-română pentru "rated"

EN

"rated" română traducere

RO
volume_up
ratings {substantiv}
volume_up
rate {substantiv}
volume_up
bank rate {substantiv}
RO
EN

rated {adjectiv}

volume_up
rated

Exemple de folosire pentru "rated" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis view only shows discussions that other readers have rated as useful.
Acest mod de vizualizare afișează numai discuțiile evaluate drept utile de alți cititori.
EnglishSecond, the European Investment Bank is a financial institution which is top-rated.
În al doilea rând, Banca Europeană de Investiții este o instituție financiară foarte apreciată.
EnglishRating (the number of stars that the song has been rated by you or a data provider)
Clasificare (numărul de stele la care a fost clasificată melodia de către dv. sau de către un furnizor de date)
EnglishRatings are not mandatory, so EU firms are not obliged to invest in rated products.
Ratingurile nu sunt obligatorii, astfel încât firmele din UE nu sunt obligate să investească în produse clasificate.
EnglishHowever, it is important to know what exactly is being rated and how.
Cu toate acestea, este important să se știe ce anume exact este în curs de evaluare și cum se face acest lucru.
EnglishThis game is rated E10+ for Everyone 10 and Older.
Acest joc este evaluat cu E10+, pentru cei de 10 ani și mai mari.
EnglishThere can be conflicts of interest because the rated companies are interested in having a good rating.
Pot exista conflicte de interese, deoarece companiile evaluate sunt interesate să beneficieze de un rating bun.
EnglishCreate a list of websites that should always be blocked, regardless of how their content is rated.
Să creați o listă de site-uri Web care să fie blocate întotdeauna, indiferent de felul în care este evaluat conținutul lor.
EnglishCreate a list of websites that can always be viewed, regardless of how their content is rated.
Să creați o listă de site-uri Web care să poată fi văzute întotdeauna, indiferent de felul în care este evaluat conținutul lor.
EnglishWireless networks are typically about half as fast as their rated speed under all but ideal conditions.
Atunci când condiţiile nu sunt ideale, reţelele fără fir funcţionează, de obicei, la aproximativ jumătate din viteza nominală.
EnglishAfter you turn on Content Advisor, only rated content that meets or exceeds your criteria can be viewed.
După ce activați Controlul conținut, poate fi văzut numai conținutul evaluat care se se îndeplinește sau depășește criteriile dvs.
EnglishThis game is rated T for Teen.
EnglishThis game is rated M for Mature.
EnglishFor example, you can choose not to stream music with explicit lyrics or pictures rated three stars or less.
De exemplu, aveți posibilitatea să alegeți să nu redați în flux melodii cu versuri explicite sau imagini evaluate la 3 stele sau mai puțin.
EnglishWhen you play this playlist, any music that you have rated to be 4 stars or higher will be included in the playlist.
Când redați lista de redare astfel configurată, în aceasta se includ toate melodiile pe care le-ați clasificat la cel puțin 4 stele.
EnglishBecause not all websites are rated, unrated websites are automatically blocked (but you can choose to allow them).
Deoarece nu toate site-urile Web sunt evaluate, site-urile Web neevaluate sunt blocate automat (dar aveți posibilitatea să le permiteți).
EnglishVideo rated at 4 or 5 stars
EnglishThis game has not yet been rated.
EnglishThe following steps illustrate how you would set up an auto playlist that contains songs that you have rated to 4 or 5 stars:
Următorii pași ilustrează modul de configurare a unei liste de redare automate care conține melodii clasificate la 4 sau la 5 stele:
EnglishPictures rated at 4 or 5 stars

Sinonime (în engleză) pentru "rate":

rate