Traducere engleză-română pentru "raw materials"

EN

"raw materials" română traducere

EN

raw materials {substantiv}

volume_up
raw materials
We all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Știm cu toții că în viitorul apropiat rezervele de materii prime se vor termina.
Farmers must not merely be producers of raw materials.
Agricultorii nu trebuie să fie simpli producători de materii prime.
What use are advanced technologies if we no longer have any raw materials?
La ce ne folosesc tehnologiile avansate dacă nu mai avem materii prime?

Exemple de folosire pentru "raw materials" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Știm cu toții că în viitorul apropiat rezervele de materii prime se vor termina.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Există o legătură clară între calitatea produselor şi originea materiilor prime.
EnglishThe evidence is that, today, Europe is a net importer of agricultural raw materials.
Dovada este că, azi, Europa este un importator net al materiilor prime agricole.
EnglishNobody knows where the raw materials come from and how they have been obtained.
Nimeni nu știe de unde provin materiile prime și cum sunt obținute acestea.
EnglishAnyone who over-exploits raw materials is harming the next generation.
Orice supraexploatare a materiilor prime aduce prejudicii următoarei generaţii.
EnglishThe second sector is that of raw materials, particularly food commodities.
Al doilea sector este cel al materiilor prime, în special cel al produselor alimentare.
EnglishEnergy, raw materials, piracy and Internet security require special attention.
Energia, materiile prime, pirateria şi securitatea Internetului necesită o atenţie specială.
EnglishWe do not know for certain where the raw materials which it contains originate.
Noi nu știm sigur de unde provin materiile prime pe care le conțin.
EnglishAnother priority concerns the volatility of the prices of raw materials.
O altă prioritate se referă la volatilitatea prețurilor materiilor prime.
EnglishWhat use are advanced technologies if we no longer have any raw materials?
La ce ne folosesc tehnologiile avansate dacă nu mai avem materii prime?
EnglishWe in Europe are very dependent on imports of raw materials for energy.
Noi, cei din Europa, depindem foarte mult de importurile de materii prime pentru energie.
EnglishIn future, we will also have to secure our supply of raw materials.
În viitor, va trebui să securizăm și alimentarea noastră cu materii prime.
EnglishIt does not make any sense to adopt a Russian economic system without having Russian raw materials.
Nu are rost să adoptăm un sistem economic rus fără a avea materii prime rusești.
EnglishThis translates into clear rules regarding the use and labelling of raw materials.
Această preocupare este transpusă prin reguli clare de utilizare şi etichetare a materiilor prime.
EnglishEurope's environmental and raw materials plans are very ambitious.
Planurile Europei privind mediul înconjurător și materia primă sunt foarte ambițioase.
EnglishQuality of raw materials is essential to guarantee the authenticity of the final product.
Calitatea materiilor prime este esențială pentru a garanta autenticitatea produsului final.
EnglishEnergy must be renewable and we need raw materials, so trade is also affected.
Energia trebuie să fie regenerabilă şi avem nevoie de materii prime, aşadar şi comerţul sunt afectat.
EnglishThis system does not need to be changed to improve the way in which we reuse raw materials.
Acest sistem nu trebuie schimbat pentru a îmbunătăți modul în care reutilizăm materiile prime.
EnglishThe Arctic is therefore a major contributor of energy, raw materials and also fish for Europe.
Prin urmare, Arctica este un furnizor major de energie, materii prime şi peşte pentru Europa.
EnglishThe disaster shook the world's energy and raw materials markets.
Catastrofa a zguduit piața mondială a energiei și a materiilor prime.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

raw adjectiv
raw substantiv
Romanian
raw iron substantiv
Romanian
raw youth adjectiv
Romanian
rejection of defective materials substantiv
Romanian
writing materials substantiv
Romanian
Mai multe cuvinte