Traducere engleză-română pentru "ray"

EN

"ray" română traducere

volume_up
ray {substantiv}
volume_up
cosmic ray {substantiv}
volume_up
devil ray {substantiv}
volume_up
gamma ray {substantiv}
EN

ray {substantiv}

volume_up
1. general
However, there is a ray of hope in the Irish media this morning.
Totuși, există o rază de speranță în mass-media dimineața aceasta.
But I do see a ray of hope: the Deauville deal between Merkel and Sarkozy, the thing that you are all so terrified of today.
Însă văd o rază de speranță: înțelegerea de la Deauville dintre Merkel și Sarkozy, lucru de care toți sunteți atât de îngroziți astăzi.
This week's Council will not produce a single ray of hope for hardworking people, for the unemployed or the young people who are hurting so much.
La reuniunea de săptămâna aceasta, Consiliul nu le va oferi nicio rază de speranță oamenilor care muncesc din greu, șomerilor sau tinerilor care suferă atât de mult.
3. Astronomie
However, there is a ray of hope in the Irish media this morning.
Totuși, există o rază de speranță în mass-media dimineața aceasta.
But I do see a ray of hope: the Deauville deal between Merkel and Sarkozy, the thing that you are all so terrified of today.
Însă văd o rază de speranță: înțelegerea de la Deauville dintre Merkel și Sarkozy, lucru de care toți sunteți atât de îngroziți astăzi.
This week's Council will not produce a single ray of hope for hardworking people, for the unemployed or the young people who are hurting so much.
La reuniunea de săptămâna aceasta, Consiliul nu le va oferi nicio rază de speranță oamenilor care muncesc din greu, șomerilor sau tinerilor care suferă atât de mult.
ray
volume_up
fascicul {n} (de lumină sau căldură)

Exemple de folosire pentru "ray" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Singura viziune obiectivă ar fi să analizăm Parlamentul din exterior.
EnglishYou can search online to find an application to play Blu‑ray Discs.
Puteți căuta online pentru a găsi o aplicație care să redea discuri Blu‑ray.
EnglishAdditionally, you can now record data to Blu‑ray Disc media.
În plus, aveți posibilitatea să înregistrați date pe suporturi Blu-ray Disc.
EnglishInsert a recordable CD, DVD, or Blu‑ray Disc into your disc burner.
Introduceți un CD, un DVD sau un disc Blu-ray inscriptibil în writer.
EnglishYou can search online to find an app to play Blu‑ray Discs.
Puteți căuta online pentru a găsi o aplicație care să redea discuri Blu‑ray.
EnglishHowever, there is a ray of hope in the Irish media this morning.
Totuși, există o rază de speranță în mass-media dimineața aceasta.
EnglishThe Blu‑ray Disc format is not supported in Windows Media Player.
Formatul Blu-ray Disc nu se acceptă în Windows Media Player.
EnglishIn Windows Explorer, click the CD, DVD, or Blu‑ray Disc burner icon.
În Windows Explorer, faceți clic pe pictograma de CD-writer, DVD-writer sau pe cea a writerului Blu-ray.
EnglishThe Blu‑ray Disc format is not supported in Media Center.
Formatul de disc Blu-ray nu este acceptat în Media Center.
EnglishFor a typical Blu‑ray Disc, it's about 23 GB.
Pentru un disc Blu-ray obișnuit, aceasta este de circa 23 GO.
EnglishInsert a recordable or rewritable disc into your computer's CD, DVD, or Blu‑ray Disc burner.
Introduceți un disc inscriptibil sau reinscriptibil în CD-writerul, DVD-writerul sau writerul de discuri Blu-ray al computerului.
EnglishInsert the recordable or rewritable disc into your computer's CD, DVD, or Blu‑ray Disc burner.
Introduceți discul inscriptibil sau reinscriptibil în CD-writerul, DVD-writerul sau writerul de discuri Blu-ray al computerului.
EnglishThere are two basic types of monitors: CRT (cathode ray tube) monitors and LCD (liquid crystal display) monitors.
Există două tipuri principale de monitoare: monitoare CRT (cu tub catodic) și monitoare LCD (ecran cu cristale lichide).
EnglishThere are two basic types of monitors: CRT (cathode ray tube) monitors and LCD (liquid crystal display) monitors.
Există două tipuri principale de monitoare: monitoare CRT (cu tub catodic) și monitoare LCD (afișaj cu cristale lichide).
EnglishIn the left pane, click View all, and then click Playing and Burning CDs, DVDs, and Blu‑ray Discs.
În panoul din stânga, faceți clic pe Vizualizare totală, apoi faceți clic pe Redare și inscripționare CD-uri, DVD-uri și discuri Blu-ray.
EnglishCodecs required for Blu‑ray Discs.
EnglishBlu‑ray is a patented technology, so the codecs required for playing Blu‑ray Discs can’t be included in Windows.
Blu‑ray este o tehnologie brevetată, prin urmare codecurile necesare pentru utilizarea discurilor Blu‑ray nu pot fi incluse în Windows.
EnglishAfter you erase a rewritable CD, DVD, or Blu‑ray Disc, you can format the disc and burn files to it again.
După ce ștergeți un CD, DVD sau un disc Blu-ray reinscriptibil, aveți posibilitatea să formatați discul și să inscripționați din nou fișiere pe el.
EnglishDouble-click the CD, DVD, or Blu‑ray Disc burner icon in Windows Explorer to view the files on the disc.
Faceți dublu clic pe pictograma de CD-writer, DVD-writer sau pe cea a writerului Blu-ray în Windows Explorer pentru a vizualiza fișierele de pe disc.
EnglishThere are two basic types of monitors: CRT (cathode ray tube) monitors and the newer LCD (liquid crystal display) monitors.
Există două tipuri principale de monitoare: monitoare CRT (cu tub catodic) și mai noile monitoare LCD (afișaj cu cristale lichide).

Sinonime (în engleză) pentru "ray":

ray
devil ray
gamma ray
Mai multe cuvinte