Traducere engleză-română pentru "re"

EN

"re" română traducere

volume_up
re {substantiv}
RO
volume_up
re [abreviere]
RO
RO

"re" engleză traducere

EN
EN
EN

re {substantiv}

volume_up
1. Muzică
This is something we need to bear in mind in the re-regulation of the financial market.
Trebuie să ţinem seama de acest lucru în momentul re-reglementării pieţei financiare.
The re-hashed SWIFT agreement does very little to change this situation.
Acordul SWIFT re-tocat mărunt contribuie foarte puţin la schimbarea acestei situaţii.
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, or BD-RE
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, sau BD-RE
RO

re {feminin}

volume_up
1. Muzică
re
volume_up
re {substantiv}
Trebuie să ţinem seama de acest lucru în momentul re-reglementării pieţei financiare.
This is something we need to bear in mind in the re-regulation of the financial market.
Acordul SWIFT re-tocat mărunt contribuie foarte puţin la schimbarea acestei situaţii.
The re-hashed SWIFT agreement does very little to change this situation.
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, sau BD-RE
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, or BD-RE

Exemple de folosire pentru "re" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey're yawning, napping, lounging on heating vents, and peeking around corners.
Cască, trag un pui de somn, se tolănesc pe calorifere și trag cu ochiul după colț.
EnglishHere's a list of the four default libraries and what they're typically used for:
Iată lista celor patru biblioteci implicite și pentru ce sunt de obicei utilizate:
EnglishIf you're using a wired connection, make sure the network cable isn't defective.
Dacă utilizați o conexiune cu fir, asigurați-vă că nu este defect cablul de rețea.
EnglishVerify that you're not using a DSL filter between the phone jack and the modem.
Asigurați-vă că nu utilizați un filtru DSL între conectorul telefonic și modem.
EnglishWhen you're done, upload it straight to Microsoft SkyDrive, YouTube, or Facebook.
Când este gata, încărcați-o direct pe Microsoft SkyDrive, YouTube sau Facebook.
EnglishWe are lacking the lasting and effective re-regulation of the financial sector.
Ne lipseşte reglementarea revizuită durabilă şi eficientă a sectorului financiar.
EnglishIt's important to run antispyware software whenever you're using your computer.
Este important să executați software antispyware de câte ori utilizați computerul.
EnglishIf you're using a wired connection, make sure the network cable isn't defective.
Dacă utilizați o conexiune cu fir, asigurați-vă că nu s-a defectat cablul de rețea.
EnglishIf you're still receiving the error, try closing and then reopening Media Center.
Dacă primiți încă eroarea, încercați să închideți și să redeschideți Media Center.
EnglishThis seems to us to be a good beginning for the re-establishment of the rule of law.
Considerăm că acesta este un bun început pentru reinstaurarea statului de drept.
EnglishHere we have a simple and modern way of re-thinking the agricultural profession.
Avem în acest caz o modalitate simplă și modernă de a regândi meseria de agricultor.
EnglishYour screen resolution is not compatible with the DVD you're trying to play.
Rezoluția de ecran nu este compatibilă cu DVD-ul pe care încercați să îl redați.
EnglishMake sure that you’ve turned on sharing for the network you’re connected to.
Asigurați-vă că ați activat partajarea pentru rețeaua la care sunteți conectat.
EnglishIt's best not to open any attachments unless it's something you're expecting.
Este indicat să nu deschideți nicio atașare decât dacă este ceva ce așteptați.
EnglishYour DVD drive isn't compatible with the type of DVD you're trying to play.
Unitatea DVD nu este compatibilă cu tipul de DVD pe care încercați să îl redați.
EnglishIf you're running Windows Vista, you'll need to install Windows Live Essentials 2011.
Dacă rulați Windows Vista, va trebui să instalați Windows Live Essentials 2011.
EnglishIt's possible that you misspelled the word or phrase you're searching for.
Este posibil să fi ortografiat incorect cuvântul sau expresia pe care o căutați.
EnglishIf the person you're adding already has a Microsoft account, enter it now.
Dacă persoana pe care o adăugați are deja un cont Microsoft, introduceți-l acum.
EnglishThe re-establishment of internal border controls is not even being considered.
Restabilirea controalelor la graniţele interne nici măcar nu este adusă în discuţie.
EnglishWe cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross.
Nu putem accepta o realocare; acesta este o linie roşie peste care nu vom trece.

Sinonime (în engleză) pentru "re":

re
English