Traducere engleză-română pentru "to re-examine"

EN

"to re-examine" română traducere

EN

to re-examine {verb}

volume_up
to re-examine (dar şi: to revisit)
the third statement concerns the Commission's plan to re-examine the level of duty on Ecolabel products.
cea de-a treia declaraţie se referă la planul Comisiei de a reexamina nivelul preţurilor produselor etichetate ecologic.

Exemple de folosire pentru "to re-examine" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBut I think we need to re-examine the effect these changes have made in the industry.
Dar cred că trebuie să reexaminăm efectul pe care l-au avut aceste schimbări asupra sectorului în cauză.
Englishthe third statement concerns the Commission's plan to re-examine the level of duty on Ecolabel products.
cea de-a treia declaraţie se referă la planul Comisiei de a reexamina nivelul preţurilor produselor etichetate ecologic.
EnglishThe Czech Republic holding the Presidency of the Council provides a good opportunity to re-examine these statements.
Deţinerea de către Republica Cehă a preşedinţiei Consiliului este o bună oportunitate de a reanaliza aceste declaraţii.
EnglishIn the immediate term, the EU will encourage the setting up of an independent body to re-examine the age of juvenile offenders.
În viitorul imediat, UE va încuraja înființarea unui organism independent care să reexamineze vârsta tinerilor delincvenți.
EnglishOn the contrary, the EU should re-examine its own stance, which will ultimately undermine our own growth and employment.
Dimpotrivă, UE ar trebui să-şi reexamineze propria poziţie, care până la urmă ne va submina creşterea şi ocuparea forţei de muncă.
EnglishThis carnage is making every country in the world re-examine its position with regard to the use of atomic energy technologies.
Acest carnagiu determină fiecare țară din lume să-și reevalueze poziția cu privire la utilizarea tehnologiilor din domeniul energiei atomice.
EnglishMoreover, the Commission wishes to re-examine the policy for promoting agricultural products and a Green Paper is planned for this summer.
În plus, Comisia dorește să reexamineze politica de promovare a produselor agricole, o Carte verde fiind planificată pentru această vară.
EnglishWe therefore believe that the Commission and the Council must re-examine procedural rights in the new scenario we find ourselves in today.
De aceea, considerăm că Comisia şi Consiliul trebuie să reexamineze drepturile procedurale în contextul noului scenariu în care ne aflăm la ora actuală.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

re substantiv
Romanian
re
Romanian
to examine verb