Traducere engleză-română pentru "reach"

EN

"reach" română traducere

volume_up
reach {substantiv}
EN

reach {substantiv}

volume_up
Se pare că are o rază de acţiune limitată.

Exemple de folosire pentru "reach" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThose who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.
Cei care ajung pe coasta Thailandei sunt, deseori, trataţi într-un mod inuman.
EnglishIn the EU-10, direct payments will reach 100% of European Union level in 2013.
În UE-10, plățile directe vor atinge nivelul de 100 % al Uniunii Europene în 2013.
EnglishWe must reach decisions that are even more binding than those taken in Kyoto.
Trebuie să se ajungă la decizii care să fie mai stricte decât cele luate la Kyoto.
EnglishHuman solidarity must reach out beyond the borders of countries and continents.
Solidaritatea umană trebuie să meargă dincolo de granițele țărilor și continentelor.
EnglishBecause of these divergent approaches, we were not able to reach an agreement.
Din cauza abordărilor divergente, nu am fost capabili să ajungem la un acord.
EnglishI have a specific proposal - we will reach this point in the second part of the vote.
Am o propunere specială - vom ajunge la acest punct în a doua parte de votării.
EnglishIn order to reach the stated objectives, the right partnerships must be chosen.
Pentru a atinge obiectivele menţionate, trebuie să se aleagă parteneriatele potrivite.
EnglishIn trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
În încercarea de a ajunge la acest acord, am lucrat sub presiunea timpului.
EnglishI hope that the Council can reach agreement on that, but not any agreement.
Sper că Consiliul poate ajunge la un acord în această privinţă, dar nu orice acord.
EnglishI am confident that an acceptable and balanced compromise is now within our reach.
Am încredere că vom putea ajunge la un compromis acceptabil și echilibrat.
EnglishIs it our responsibility to do everything we can in order to reach this goal?
Este responsabilitatea noastră să facem tot posibilul pentru a atinge acest obiectiv?
EnglishWe have managed to reach a compromise despite major differences of opinion.
Am reușit să ajungem la un compromis în ciuda diferențelor majore de opinie.
EnglishWe are struggling manfully to reach our targets in relation to the bail-out.
Ne luptăm bărbătește pentru a ne realiza obiectivele referitoare la depășirea crizei.
EnglishAll the substances which you referred to, Mr Holm, are now governed by REACH.
Toate substanţele la care v-aţi referit, domnule Holm, sunt acum reglementate de REACH.
EnglishWe are not there yet, but I believe it is possible to reach that agreement.
Nu am ajuns acolo încă, dar cred că este posibil să ajungem la acest acord.
EnglishThe 20% target for 2020 is within reach; we could achieve it within the next few years.
Obiectivul de 20 % pentru 2020 este realizabil; l-am putea atinge în următorii ani.
EnglishI hope that here, too, Parliament will reach an early compromise with the Council.
Sper că şi în această privinţă Parlamentul şi Consiliul vor ajunge rapid la un compromis.
EnglishWe hope that we can still reach an agreement with the Commission fairly soon.
Sperăm că încă se mai poate ajunge la un acord cu Comisia cât de curând.
EnglishSomebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
Cineva a spus cândva: "Când aud cuvântul "cultură", îmi caut pistolul”.
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
În primul rând, acordă protecție temporară tuturor persoanelor strămutate care ajung în UE.