Traducere engleză-română pentru "to react"

EN

"to react" română traducere

EN

to react [reacted|reacted] {verb}

volume_up
We can react rapidly and effectively only if we know the true situation.
Putem reacționa rapid și eficient numai dacă cunoaștem situația reală.
How would the national parliaments react to such a suggestion?
Cum ar reacționa parlamentele naționale la o astfel de sugestie?
Europe must be able to react to rapid changes in the world.
Europa trebuie să poată reacționa la modificările rapide din lume.

Exemple de folosire pentru "to react" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have to be absolutely sure that we continue to react in an appropriate way.
Trebuie să fim absolut siguri că vom continua să reacționăm într-un mod adecvat.
EnglishThe first question is: why did we need to live through a crisis in order to react?
Prima întrebare este: de ce a trebuit să traversăm o criză pentru a reacţiona?
EnglishThe UNHRC has to act in time and to react efficiently to the new challenges.
UNHRC trebuie să acționeze la timp și să reacționeze eficient la noile provocări.
EnglishWe cannot fail to react to the brutal action which has been seen in Guinea.
Nu putem să nu reacţionăm la acţiunea brutală pe care am văzut-o în Guineea.
EnglishWe need to pre-empt rather than react: when a crisis is with us, it is too late.
Trebuie să anticipăm mai curând decât să reacţionăm: când apare o criză, este prea târziu.
EnglishWe in the EU must be able to react quickly to the challenges that await us.
Noi, cetăţenii UE, trebuie să putem reacţiona rapid la provocările care ni se pregătesc.
EnglishBut if we do receive a request, we need to be prepared to react.
Însă, în situaţia în care primim o cerere, trebuie să fim pregătiţi să acţionăm.
EnglishThe European Union has to decide whether it wants to act or react.
Uniunea Europeană trebuie să decidă dacă vrea să acționeze sau să reacționeze.
EnglishWe are certain that citizens will obviously react, but we too must act.
Suntem convinşi că cetăţenii vor reacţiona, evident, dar trebuie ca şi noi să acţionăm.
EnglishIt was therefore not right of Italy to react in the way that it did.
Prin urmare, nu a fost corect ca Italia să reacționeze în felul în care a reacționat.
EnglishWe can react rapidly and effectively only if we know the true situation.
Putem reacționa rapid și eficient numai dacă cunoaștem situația reală.
EnglishThe European Parliament must react to cases of human rights violations.
Parlamentul European trebuie să reacţioneze la cazurile de încălcare a drepturilor omului.
EnglishNo, if we do not react to obvious deficits here, then we are ensuring special treatment.
Nu, dacă nu reacţionăm la deficienţele evidente aici, atunci asigurăm un tratament special.
EnglishHowever, I would like to ask my fellow Members to react calmly.
Cu toate acestea, aş vrea să cer colegilor deputaţi să reacţioneze cu calm.
EnglishWe have to react to non-conventional threats and to improve the detection of threats.
Trebuie să reacţionăm la ameninţările neconvenţionale şi să îmbunătăţim detectarea ameninţărilor.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
La fel de înceți am fost și când am reacționat la furtuna economică, dar aceasta este o altă poveste.
English. - Let me react to Mrs Harkin's question.
Preşedintele în exerciţiu al Consiliului - Permiteţi-mi să reacţionez la întrebarea doamnei Harkin.
EnglishIt happened and now we have to react to its consequences.
Fenomenul s-a petrecut, iar acum noi trebuie să reacţionăm la consecinţele sale.
EnglishIn future we shall have to also take account of how the Member States react.
În viitor, trebuie să ţinem cont de reacţia statelor membre.
EnglishThe EU has demonstrated effectiveness and the ability to react.
Uniunea Europeană şi-a probat capacitatea de a reacţiona şi eficacitatea.