EN

reaction {substantiv}

volume_up
1. general
I therefore cannot support the resolution, as it is an excessive reaction.
Din acest motiv nu pot să sprijin această rezoluţie, ea fiind o reacţie exagerată.
There is still no reaction centre at Union level for critical situations.
Încă nu există un centru de reacţie în caz de situaţii de criză la nivelul Uniunii.
He advocated the creation of a humanitarian rapid reaction force.
Acesta a susţinut crearea unei forţe umanitare de reacţie rapidă.
2. Chimie
I therefore cannot support the resolution, as it is an excessive reaction.
Din acest motiv nu pot să sprijin această rezoluţie, ea fiind o reacţie exagerată.
There is still no reaction centre at Union level for critical situations.
Încă nu există un centru de reacţie în caz de situaţii de criză la nivelul Uniunii.
He advocated the creation of a humanitarian rapid reaction force.
Acesta a susţinut crearea unei forţe umanitare de reacţie rapidă.

Exemple de folosire pentru "reaction" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is our position but, as you know, there is a reaction in the Council.
Aceasta este poziția noastră dar, după cum știți, există o reacție în Consiliu.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Sufăr de alergii. În cazul unei reacții, antidotul este în buzunarul meu/geanta mea.
EnglishI therefore cannot support the resolution, as it is an excessive reaction.
Din acest motiv nu pot să sprijin această rezoluţie, ea fiind o reacţie exagerată.
EnglishThere is still no reaction centre at Union level for critical situations.
Încă nu există un centru de reacţie în caz de situaţii de criză la nivelul Uniunii.
EnglishI welcome the rapid reaction of the European Commission and the Member States.
Reacţia rapidă a Comisiei Europene şi a statelor membre este binevenită.
EnglishBut I have not been informed that we have had any reaction from the Iranian Government.
Însă nu am fost informat de eventuale reacţii din partea guvernului iranian.
EnglishThe European institutions' reaction to these circumstances is ambiguous to say the least.
Reacţia instituţiilor europene faţă de aceste circumstanţe este cel puţin ambiguă.
EnglishWe should also create a European rapid reaction force for all these crises.
Totodată, trebuie creată o forţă europeană de reacţie rapidă pentru toate aceste crize.
EnglishOn the contrary, colleagues say that there has been no reaction from the Iranian Government.
Dimpotrivă, colegii afirmă că nu există reacţii din partea guvernului iranian.
EnglishThis reaction, of course, had consequences for public economies and public finances.
Desigur, această reacţie a avut consecinţe pentru economiile publice şi finanţele publice.
EnglishHowever, you can see from the reaction of the PPE-DE group that there was a mood of excitement.
Totuşi, puteţi vedea din reacţia grupului PPE-DE că a fost o atmosferă stimulantă.
EnglishThe reaction of the European Parliament and, I hope, of the European Union, will be clear.
Reacţia Parlamentului European şi, sper, a Uniunii Europene, va fi clară.
EnglishWe must be absolutely clear and firm in our reaction to this unfortunate event.
Trebuie să reacţionăm clar şi ferm la acest eveniment nefericit.
EnglishIn that respect, it is a natural reaction for Parliament to reject these proposals.
Din acest punct de vedere, respingerea acestor propuneri este o reacţie normală a Parlamentului.
EnglishMy reaction upon reading the report was positive, which is why I voted in favour of it.
Reacția mea la citirea raportului a fost pozitivă, motiv pentru care am votat în favoarea lui.
EnglishEven then, it was clear that the reaction of the European Commission was actually very hesitant.
Chiar şi atunci, era clar că reacţia Comisiei Europene a fost de fapt foarte ezitantă.
EnglishAn EU crisis reaction mission should play an important role there.
O misiune UE pentru răspuns în situaţii de criză ar trebui să joace un rol însemnat acolo.
EnglishIt must not be the goal of this rapid reaction unit to promote the EU throughout the world.
Această unitate de reacție rapidă nu trebuie să aibă drept scop promovarea UE la nivel mondial.
EnglishShutting our borders, even temporarily, is a panic reaction, unbefitting of EU leaders.
Închiderea frontierelor, chiar și temporar, este o reacție de panică nepotrivită pentru liderii UE.
EnglishThus, for example, their delayed reaction to the financial crisis of the 1930s was roundly criticised.
Astfel, reacţia lor întârziată la criza financiară din anii 1930 a fost aspru criticată.

Sinonime (în engleză) pentru "reaction":

reaction
allergic reaction
English
chemical reaction
English
neutralization reaction
decomposition reaction