Traducere engleză-română pentru "reactive"

EN

"reactive" română traducere

RO
volume_up
reactivity {substantiv}
EN

reactive {adjectiv}

volume_up
reactive (dar şi: reagent)
However, let us not forget that we must be proactive, not reactive, at European level by focusing greater attention on cooperation with third countries in order to avert crises.
Să nu uităm, însă, că la nivel european trebuie să acţionăm proactiv, nu reactiv, prin acordarea unei atenţii sporite cooperării cu ţările terţe în vederea prevenirii crizelor.

Exemple de folosire pentru "reactive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe need to be seen as proactive rather than reactive to situations of human trafficking.
În situații de trafic de persoane, atitudinea noastră trebuie să fie mai curând proactivă, decât reactivă.
EnglishWhat is important is that the European Union should finally engage in proactive, rather than reactive politics.
Este important ca UE să se angajeze, în cele din urmă, în politici proactive și nu în politici reactive.
EnglishIt is time to get off the reactive and chaotic back foot and onto the proactive, well-managed front foot.
Este momentul să renunțăm la atitudinea reactivă și haotică și să adoptăm o poziție proactivă și bine gestionată.
EnglishIt is true that Europe has too often been reactive with policies that proved to be wrong with regard to Iran.
Este adevărat că reacţiile Europei au constat prea des în politici care s-au dovedit a fi greşite în ceea ce priveşte Iranul.
EnglishThose that I am currently drafting on the lessons to be learnt from the financial crisis are reactive or preventive regulations.
Cele pe care le elaborez în prezent privind lecțiile care trebuie învățate în urma crizei financiare sunt acte legislative de răspuns sau de prevenire.
EnglishFor us, that means that the proactive and reactive use of passenger name record data is actually out of the question as a matter of principle.
Pentru noi, acest lucru înseamnă că utilizarea proactivă şi reactivă a datelor din registrul cu numele pasagerilor iese de fapt din discuţie, ca o chestiune de principiu.
EnglishHowever, let us not forget that we must be proactive, not reactive, at European level by focusing greater attention on cooperation with third countries in order to avert crises.
Să nu uităm, însă, că la nivel european trebuie să acţionăm proactiv, nu reactiv, prin acordarea unei atenţii sporite cooperării cu ţările terţe în vederea prevenirii crizelor.

Sinonime (în engleză) pentru "reactive":

reactive
English
reactivity