Traducere engleză-română pentru "readability"

EN

"readability" română traducere

EN

readability {numai singular}

volume_up
readability (dar şi: legibility)

Exemple de folosire pentru "readability" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEven on a CRT monitor, you might get some improvement in readability with ClearType.
ClearType poate îmbunătăți lizibilitatea textului chiar și pe un monitor CRT.
EnglishClearType is a tool that improves the readability of the text on your LCD screen.
ClearType este un instrument care îmbunătățește lizibilitatea textului pe ecranul LCD.
EnglishTo improve readability, you can also adjust ClearType, which is on by default.
Pentru a îmbunătăți lizibilitatea, se poate regla ClearType, care este activat în mod implicit.
EnglishHowever, it is not just about transparency, it is also about readability.
Însă transparenţa nu este totul; şi accesibilitatea este importantă.
EnglishThe marketing of medicinal products is prevented by the procedure of enquiry and readability.
Comercializarea medicamentelor este prevenită prin procedura interogării și clarificării.
EnglishThe Commission is already obliged to draft a report on the readability of the package leaflet.
Comisia este deja obligată să elaboreze un raport privind lizibilitatea prospectului medicamentului.
EnglishFinally, the presentation and readability of data encoded in the register has also been improved.
În cele din urmă, prezentarea și lizibilitatea datelor codificate în registru au fost de asemenea îmbunătățite.
EnglishZoom in on any webpage for better readability.
Măriți orice pagină Web pentru a îmbunătăți lizibilitatea.
EnglishYes, you can adjust the brightness and contrast of your monitor to improve the readability of text and images.
Da, aveți posibilitatea să reglați luminozitatea și contrastul monitorului pentru a îmbunătăți lizibilitatea textului și a imaginilor.
EnglishThus, we must call on the Commission to work on the readability of its documents, in particular, those concerning the budgetary framework.
Aşadar, trebuie să invităm Comisia să lucreze la accesibilitatea documentelor sale, mai ales a celor referitoare la cadrul bugetar.
EnglishYou can adjust the brightness and contrast of your monitor to improve the readability of text and to make digital pictures appear more like they will look when they're printed.
Aveți posibilitatea să reglați luminozitatea și contrastul monitorului, pentru a îmbunătăți lizibilitatea textului și pentru ca imaginile digitale afișate să se asemene cu cele tipărite.

Sinonime (în engleză) pentru "readability":

readability
English
readable