Traducere engleză-română pentru "readable"

EN

"readable" română traducere

EN

readable {adjectiv}

volume_up
readable (dar şi: legible)

Exemple de folosire pentru "readable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe should support efforts to make books searchable, readable and downloadable.
Trebuie să susţinem eforturile de a face cărţile căutabile, citibile şi descărcabile.
EnglishWindows uses a technology called ClearType to create more readable text on screen.
Windows utilizează o tehnologie denumită ClearType pentru a crea un text mai lizibil pe ecran.
EnglishYour SIM or device is locked, not readable or no longer valid.
SIM-ul sau dispozitivul este blocat, imposibil de citit, sau nu mai este valid.
EnglishTrueType fonts can be scaled to any size and are clear and readable in all sizes.
Fonturile TrueType pot fi scalate la orice dimensiune și sunt clare și lizibile pentru toate dimensiunile.
EnglishIt is not enough for the package leaflet to be readable.
EnglishThe report must be readable.
Raportul trebuie să poată fi citit cu uşurinţă.
EnglishThe white paper is there and the Pierre de Coubertin Action Plan helps to make it more readable and more concrete but it is a process.
Cartea albă există şi planul de acţiune Pierre de Coubertin o face mai uşor de înţeles şi mai concretă, dar acesta este un proces.
EnglishWe have, rightly, embarked on a procedure for codifying such legislation - putting it in a single, readable, manageable text.
Am instaurat o procedură de codificare a acestei legislaţii: crearea unui singur text, uşor de citit şi cu care se poate lucra la fel de uşor.
EnglishDVD-RAM discs can generally only be used DVD-RAM drives and might not be readable by DVD players and other devices.
În general, discurile DVD-RAM pot fi utilizate numai pe unități DVD-RAM și este posibil ca acestea să nu poată fi citite de DVD playere și de alte dispozitive.
EnglishAs we prepare to revise this legislation, a number of instruments now appear obsolete and should be removed to make it more readable.
Pe măsură ce ne pregătim să revizuim legislația, o serie de instrumente care se dovedesc acum a fi caduce ar trebui eliminate pentru a ameliora lizibilitatea.
EnglishOur attempt to make the report more interesting, readable and useful has been partly successful, but there is clearly room for further improvement.
Încercarea noastră de face raportul mai interesant, mai lizibil şi folositor a avut un succes parţial, dar în mod evident există loc de mai bine.
EnglishThe index is obscured so that it's not easily readable if someone tries to open the index files, but it doesn't have strong data encryption.
Indexul este ascuns, pentru a nu fi ușor de citit de către o persoană care încearcă să deschidă fișierele index, dar nu are criptare puternică a datelor.
EnglishThe index is obscured so that it is not easily readable if someone tries to open the index files, but it does not have strong data encryption.
Indexul este astfel ascuns, pentru a nu fi uşor de citit de către o persoană care încearcă să deschidă fişierele index, dar nu are criptare puternică de date.
EnglishOpenType fonts are also clear and readable in all sizes and can be sent to any printer or other output device that is supported by Windows.
De asemenea, fonturile OpenType sunt clare și lizibile în toate dimensiunile și pot fi trimise către orice imprimantă sau dispozitiv de ieșire acceptat de Windows.
EnglishYou are also able to download the full public content of the data base in machine readable content for your own research needs.
De asemenea, puteţi să descărcaţi conţinutul public complet al bazei de date, într-un format care poate fi citit de calculator, pentru propriile dumneavoastră nevoi de căutare.
EnglishI therefore call on the Commission to make it obligatory to insert the clearly readable words 'behavioural advertisement' into the relevant online advertisements.
Prin urmare, solicit Comisiei să impună introducerea cuvintelor lizibile "publicitate comportamentală” în reclamele online pentru care este nevoie.
EnglishSince this Regulation touches upon a fundamental right of citizens, it is of the utmost importance to adopt a single, clear and readable legal text.
Devreme ce acest regulament are un impact asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, este extrem de importantă adoptarea unui text juridic unic, clar şi fără echivoc.
EnglishYour animal will require an electronic microchip or a readable tattoo that has been applied before 3 July 2011 with the same code as the one documented in the passport.
Animalul dumneavoastră de companie trebuie să aibă un microcip electronic (sau un tatuaj lizibil realizat înainte de 3 iulie 2011), care să aibă acelaşi cod cu cel indicat pe paşaport.

Sinonime (în engleză) pentru "readable":

readable
readability
English