Traducere engleză-română pentru "reading"

EN

"reading" română traducere

volume_up
reading {substantiv}
RO
EN

reading {substantiv}

volume_up
The agreement at first reading is a result of this common political will.
Acordul în primă lectură este rezultatul acestei voinţe politice comune.
The fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
Faptul că s-a ajuns la un acord în a doua lectură este deosebit de îmbucurător.
There are substantial improvements that Parliament has made in this second reading.
Există îmbunătăţiri importante realizate de Parlament în această a doua lectură.
Worse, nearly 25% of young people under 15 have reading difficulties.
Mai rău, circa 25 % dintre tinerii cu vârste sub 15 ani au dificultăți de citire.
Under Reading email, click Active view settings.
Sub Citire poștă electronică, faceți clic pe Setări vizualizare activă.
There are a number of settings that can help make it easier to focus on reading and typing.
Există câteva setări care pot vă ajuta să vă concentrați mai ușor pe citire și tastare.

Exemple de folosire pentru "reading" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
Faptul că s-a ajuns la un acord în a doua lectură este deosebit de îmbucurător.
EnglishThere are substantial improvements that Parliament has made in this second reading.
Există îmbunătăţiri importante realizate de Parlament în această a doua lectură.
EnglishIn the second reading, the Parliament and Council can again propose amendments.
În cadrul acesteia, Parlamentul şi Consiliul pot propune din nou amendamente.
EnglishWe amended both the form and the content of the Commission proposal at first reading.
Am modificat atât forma, cât și conținutul propunerii Comisiei în primă lectură.
EnglishTheir valuable contribution has made it possible to achieve agreement at first reading.
Contribuţia lor valoroasă a făcut posibilă obţinerea acordului la prima lectură.
EnglishWe wanted to adopt a sensible decision on this matter in the first reading.
În această privinţă, am dorit să adoptăm o decizie raţională în prima lectură.
EnglishI hope that this report will be available before the second reading of this text.
Sper că acest raport va fi disponibil înainte de cea de-a doua lectură a acestui text.
EnglishUnfortunately, a reading of the report on mutual evaluation confirms these fears.
Din nefericire, lectura raportului privind evaluarea reciprocă ne confirmă aceste temeri.
EnglishOf these, 24 were concluded at the third reading following successful conciliation.
Dintre acestea, 24 au fost încheiate în a treia lectură ca urmare a concilierii reuşite.
EnglishParliament's first reading took place during the previous parliamentary term.
Prima lectură în cadrul Parlamentului a avut loc în legislatura parlamentară anterioară.
EnglishThe text adopted today is the European Parliament's formal position at first reading.
Textul adoptat astăzi este poziția oficială a Parlamentului European în primă lectură.
EnglishI hope this proposal will stand a better chance in the second parliamentary reading.
Sper ca această propunere să aibă mai multe șanse în cea de-a doua lectură în Parlament.
EnglishHowever, we in the Spanish delegation will support his proposal at first reading.
Cu toate acestea, noi cei din delegația Spaniei vom susține propunerea sa în primă lectură.
EnglishWe should make sure in future that we reach fewer first-reading agreements.
Trebuie să ne asigurăm că în viitor vom ajunge la mai puţine acorduri în primă lectură.
EnglishWorse, nearly 25% of young people under 15 have reading difficulties.
Mai rău, circa 25 % dintre tinerii cu vârste sub 15 ani au dificultăți de citire.
EnglishThese efforts should enable us to reach an agreement at first reading.
Aceste eforturi ar trebui să ne permită să obţinem un acord în prima lectură.
EnglishThere are a couple of points that we must deal with again when it comes to second reading.
Există două aspecte pe care trebuie să le abordăm din nou, la a doua lectură.
EnglishI am re-tabling my Amendment 166, which was adopted at the previous reading.
Depun din nou propriul amendament 166, care a fost adoptat în cadrul lecturii anterioare.
EnglishIt will be the Parliament elected on 7 June that will negotiate for the third reading.
Parlamentul care va fi ales la 7 iunie va negocia pentru a treia lectură.
EnglishThe compromise therefore receives our support at this second reading.
Compromisul primește, prin urmare, sprijinul nostru în această a doua lectură.
Mai multe cuvinte
English
  • reading

Mai multe traduceri în dicționarul român-italian.