Traducere engleză-română pentru "ready (to)"

EN

"ready (to)" română traducere

EN

ready (to) {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "ready (to)" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
Urez succes tuturor și sunt pregătită să cooperez din nou constructiv în viitor.
EnglishI have to emphasise that the Chinese authorities are ready for this cooperation.
Trebuie să subliniez că autoritățile chineze sunt pregătite pentru această cooperare.
EnglishThe Commission stands ready to consider any request that may be forthcoming.
Comisia este pregătită să ia în considerare orice cerere care ar putea fi depusă.
EnglishThe EU has repeatedly stated that it stands ready to support such a process.
UE a declarat în mod repetat că este pregătită să susțină un astfel de proces.
EnglishThe Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.
Comisia este gata să ajute, pentru a se asigura că asistenţa UE este bine coordonată.
EnglishWindows Update will check for these updates and install them when they're ready.
Windows Update va căuta aceste actualizări și le va instala atunci când sunt pregătite.
EnglishAnother option is to boost the amount of memory by using Windows‌ ReadyBoost .
Altă opțiune este să creșteți volumul memoriei utilizând WindowsReadyBoost.
EnglishNow that you've made the necessary preparations, you're ready for a transfer.
Acum, după ce ați efectuat pregătirile necesare, sunteți pregătit pentru un transfer.
EnglishThese instruments are supposed to be ready for use by the end of this year.
Aceste instrumente ar trebui să fie gata de utilizare până la sfârşitul acestui an.
EnglishTomorrow, in the House, we will stand ready to shoulder our responsibilities.
Mâine, în această Cameră, vom fi pregătiți să ne asumăm responsabilitățile.
EnglishDo not come and tell us that this is complicated, because the projects are ready.
Nu veniţi să ne spuneţi că este complicat, deoarece proiectele sunt gata.
EnglishOn the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.
Dimpotrivă, s-au apucat imediat de treabă, gata sa ia totul de la început.
EnglishI have done so with the INTA Committee and I am ready to go back to the INTA Committee.
Am făcut acest lucru cu Comisia INTA și sunt pregătit să revin la Comisia INTA.
EnglishHas the Spanish Presidency already developed a set of standards ready to be implemented?
A elaborat președinția spaniolă o serie de standarde care pot fi deja aplicate?
EnglishThe European Union must stand ready to support Russia in these efforts.
Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să sprijine Rusia în aceste eforturi.
EnglishWhen you’re happy with your project, you’re ready to publish it as a movie.
Dacă sunteți mulțumit de proiect, sunteți pregătit să îl publicați ca film.
EnglishWhen the person on the other end accepts the video call, you're ready to go.
Când persoana de la celălalt capăt acceptă apelul video, puteţi conversa.
EnglishThirdly, Croatia has been ready to join the European Union for a long time.
În al treilea rând, Croaţia este pregătită de mult timp să adere la Uniunea Europeană.
EnglishWe have identified three sources that are ready to commit gas volumes.
Am identificat trei surse care sunt pregătite să aloce volume de gaze naturale.
EnglishIf there are problems in the implementation, we are ready to look at it.
Dacă există probleme în punerea în aplicare, suntem pregătiţi să le analizăm.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
ready adjectiv