Traducere engleză-română pentru "ready to use"

EN

"ready to use" română traducere

EN

ready to use {adjectiv}

volume_up
ready to use
volume_up
gata de utilizare {adj. m./f.}
These instruments are supposed to be ready for use by the end of this year.
Aceste instrumente ar trebui să fie gata de utilizare până la sfârşitul acestui an.
However, when we need the instruments, they must be ready for use.
Cu toate acestea, atunci când avem nevoie de instrumente, acestea trebuie să fie gata de utilizare.
Files are encrypted when you close them, but are automatically ready to use when you open them.
Fișierele sunt criptate când le închideți, dar sunt automat gata de utilizare atunci când le deschideți.

Exemple de folosire pentru "ready to use" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese instruments are supposed to be ready for use by the end of this year.
Aceste instrumente ar trebui să fie gata de utilizare până la sfârşitul acestui an.
EnglishSo we have the mechanism, we have the means, and we are ready to use them if it comes to it.
Deci avem mecanismul, avem mijloacele şi suntem pregătiţi să le utilizăm dacă va fi necesar.
EnglishHowever, when we need the instruments, they must be ready for use.
Cu toate acestea, atunci când avem nevoie de instrumente, acestea trebuie să fie gata de utilizare.
EnglishWhen you're ready to use Speech Recognition, you need to speak in simple, short commands.
Când Recunoaștere vorbire este gata de utilizat, este necesar să se vorbească în comenzi scurte și simple.
EnglishFiles are encrypted when you close them, but are automatically ready to use when you open them.
Fișierele sunt criptate când le închideți, dar sunt automat gata de utilizare atunci când le deschideți.
EnglishIf your network is wired (Ethernet, HomePNA, or Powerline), it should be set up and ready to use.
Dacă rețeaua este cu fir (Ethernet, HomePNA sau Powerline), ar trebui să fie configurată și gata de utilizare.
EnglishA map of assets, that is readily available and ready to use when disaster strikes, was promised in 2009.
În 2009 s-a promis o hartă a resurselor, care să fie ușor accesibile și gata de utilizare în caz de dezastru.
EnglishWe are ready to use the funds that we have at our disposal to assist the Italian authorities immediately.
Suntem pregătiţi să utilizăm fondurile de care dispunem pentru a oferi asistenţă imediată autorităţilor italiene.
EnglishIf you followed the setup instructions and installed the software correctly, you should be ready to use your LifeCam.
Dacă aţi urmat instrucţiunile de configurare şi aţi instalat corect software-ul, puteţi utiliza LifeCam.
EnglishYou can pack this mouse flat for storage; when ready for use, it curves upward into a comfortable arch.
Puteţi împacheta mouse-ul întins pentru depozitare, iar când sunteţi pregătit să-l utilizaţi, se curbează într-un arc confortabil.
EnglishYou can pack this mouse flat for storage; when ready for use, it curves upwards into a comfortable arch.
Puteţi împacheta mouse-ul întins pentru depozitare, iar când sunteţi pregătit să-l utilizaţi, se curbează într-un arc confortabil.
EnglishIf Windows is able to install a device driver automatically, you'll be notified that the device is ready to use.
Dacă Windows poate instala automat un driver de dispozitiv, veți primi o notificare că dispozitivul este gata de utilizare.
EnglishIf Windows installs a device driver automatically, you'll see a notification indicating the device is ready to use.
Dacă Windows instalează automat un driver de dispozitiv, veți primi o notificare că dispozitivul este gata de utilizare.
EnglishIf Windows can find and install the device driver automatically, you'll be notified that the device is ready to use.
Dacă Windows poate găsi și instala driverul de dispozitiv automat, veți fi înștiințat că dispozitivul este pregătit pentru utilizare.
English. - First of all, I have clearly signalled that I am ready to use the management tools that we have available.
membră a Comisiei -În primul rând, am indicat clar că sunt pregătită să folosesc instrumentele de gestionare pe care le avem la dispoziţie.
EnglishCheck the status of the printer in the print queue, or go to the printer to make sure that is it powered on and ready to use.
Verificați starea imprimantei din coada de imprimare sau verificați imprimanta pentru a vă asigura că este în funcțiune și că este gata de utilizare.
EnglishThe Public folder is automatically provided by Windows, complete with ready-to-use folders for documents, pictures, and other types of files.
Folderul Public este furnizat automat de Windows completat cu foldere gata de utilizat pentru documente, imagini și alte tipuri de fișiere.
EnglishMy laptop resumes from Sleep mode quicker than before, so it’s ready to use as soon as the announcement comes over the airplane’s loudspeaker.
Laptopul meu își revine din modul Hibernare mai repede ca înainte, așa că este gata de utilizat imediat ce se aude anunțul în difuzorul avionului.
EnglishThe Commission, in coordination with the Belgian authorities, stands ready to use all of the resources at its disposal to assist these workers.
Comisia, în colaborare cu autorităţile belgiene, este pregătită să folosească toate resursele pe care le are la dispoziţie pentru a acorda asistenţă acestor muncitori.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
ready adjectiv