Traducere engleză-română pentru "reaffirming"

EN

"reaffirming" română traducere

EN

reaffirming {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "reaffirming" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis resolution is a step forward in reaffirming these values.
Această rezoluţie este un pas înainte în vederea reafirmării acestor valori.
EnglishI therefore believe that the Spanish Presidency is right to start by reaffirming values: the importance of equality.
Astfel, consider că Preşedinţia spaniolă are dreptate să înceapă prin reafirmarea valorilor: importanţa egalităţii.
EnglishIts accession will send out a positive signal in the region, reaffirming the EU's credibility with regard to the conditionality of this process.
Aderarea sa va trimite un semnal pozitiv în regiune, reafirmând credibilitatea UE în ceea ce privește condiționalitatea acestui proces.
EnglishI hope that the Member States will participate in this conference by providing representation at the highest level and publicly reaffirming their commitment to the ICC.
Sper că statele membre vor participa la această conferinţă fiind reprezentate la cel mai înalt nivel şi reafirmând public angajamentul lor faţă de TPI.
EnglishWe must achieve this adaptation while reaffirming our values, defending our interests and enhancing our credibility and influence on the international scene.
Trebuie să realizăm această adaptare în timp ce ne reafirmăm valorile, apărându-ne interesele şi să ne consolidăm credibilitatea şi influenţa pe scena internaţională.
EnglishThird, reaffirming, and integrating into our economic strategy, the climate change targets that we have already committed to achieve by the year 2020;
În al treilea rând, reafirmarea şi integrarea în strategia noastră economică a obiectivelor schimbărilor climatice pe care ne-am angajat deja să le atingem până în anul 2020;
EnglishBy adopting the resolution on economic governance, the European Parliament is reaffirming its main objectives for the negotiations on the Commission's six legislative proposals.
Prin adoptarea rezoluției privind guvernanța economică, Parlamentul European își reafirmă obiectivele principale pentru negocierile privind cele șase propuneri legislative ale Comisiei.
EnglishIn the report on which we will vote tomorrow, the European Parliament is reaffirming its commitment to, and support for, banana-producing ACP countries, and I very much welcome that.
În raportul pe care-l vom supune la vot mâine, Parlamentul European își reafirmă angajamentul și sprijinul față de țările ACP producătoare de banane și salut cu entuziasm acest fapt.