Traducere engleză-română pentru "real cause"

EN

"real cause" română traducere

volume_up
real cause {substantiv}
EN

real cause {substantiv}

volume_up
real cause

Exemple de folosire pentru "real cause" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat is the real cause of the deaths off the coast of Libya a few days ago.
Aceasta este cauza reală a deceselor în largul coastelor libiene de acum câteva zile.
EnglishThe role of the secret police, too, gives real cause for concern.
Rolul poliției secrete reprezintă, de asemenea, o cauză reală de îngrijorare.
EnglishThere is real cause for concern; there is no point in hiding it.
Există motive reale de îngrijorare; nu mai are rost să ascundem acest lucru.
EnglishHowever, it does not include the main issue - the real cause of the enormous economic problems.
Cu toate acestea, nu include principala problemă - adevărata cauză a imenselor probleme economice.
EnglishThese characteristics and this inability to cooperate are the real cause for the collapse of his government.
Aceste caracteristici şi această incapacitate de cooperare sunt cauzele reale pentru căderea guvernului.
EnglishThe European Union's generous and feeble asylum policy is the real cause of the large influx of asylum seekers.
Politica generoasă și slabă în materie de azil a Uniunii Europene este cauza reală a afluxului mare de solicitanți de azil.
EnglishThe real cause which uproots people and makes them shift themselves hundreds of miles in pursuit of a better life is opportunity.
Adevărata cauză care dezrădăcinează oamenii și îi determină să se mute la sute de mile depărtare în căutarea unei vieți mai bune este oportunitatea.
EnglishHowever we must not turn a blind eye to the fact that the real effect, the real cause of these things is this obsession with natural resources.
Totuşi, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că efectul real, cauza reală a acestor lucruri este obsesia dezvoltată faţă de resursele naturale.
EnglishMany organisations are already working on the ground, but the time has come for the institutions too, and the Members of this House personally, to make a real contribution to this cause.
Multe organizaţii acţionează deja la faţa locului, dar a sosit vremea ca şi instituţiile şi membrii acestei instituţii să contribuie în mod real la această cauză.