Traducere engleză-română pentru "realism"

EN

"realism" română traducere

volume_up
realism {substantiv}
RO
RO

"realism" engleză traducere

EN
EN

realism {substantiv}

volume_up
It was so devoid of realism that I did not even dare dream of it.
Era atât de lipsit de realism, încât nici nu îndrăzneam să visez la aşa ceva.
We should approach the conference with optimism but also realism.
Ar trebui să abordăm conferinţa cu optimism, dar şi cu realism.
We embarked on the budget procedure in a spirit of great realism.
Am abordat procedura bugetară cu foarte mult realism.
RO

realism {neutru}

volume_up
realism
Era atât de lipsit de realism, încât nici nu îndrăzneam să visez la aşa ceva.
It was so devoid of realism that I did not even dare dream of it.
Ar trebui să abordăm conferinţa cu optimism, dar şi cu realism.
We should approach the conference with optimism but also realism.
Am abordat procedura bugetară cu foarte mult realism.
We embarked on the budget procedure in a spirit of great realism.

Exemple de folosire pentru "realism" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt has been said that the optimism that we are showing must be rooted in realism.
S-a spus că optimismul pe care îl manifestăm trebuie să fie înrădăcinat în realism.
EnglishHowever, you will permit me to say that I have doubts about their realism.
Totuşi, permiteţi-mi să spun că am dubii în legătură cu realismul lor.
EnglishThat said, we need to combine ambition with realism and good sense.
Acestea fiind spuse, trebuie să combinăm ambiţia cu realismul şi bunul simţ.
EnglishIt was so devoid of realism that I did not even dare dream of it.
Era atât de lipsit de realism, încât nici nu îndrăzneam să visez la aşa ceva.
EnglishThe energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
Politica energetică necesită realism şi solidaritate, după cum au afirmat o parte dintre colegii mei.
EnglishHowever, realism cannot, need not and should not be divorced from values and strategy.
Cu toate acestea, realismul nu poate, nu trebuie şi nu ar trebui separat de valori şi strategie.
EnglishHowever, we have to combine ambition with realism and common sense.
Cu toate acestea, ambiţiile trebuie să fie realiste şi moderate.
EnglishWe should approach the conference with optimism but also realism.
Ar trebui să abordăm conferinţa cu optimism, dar şi cu realism.
EnglishWe embarked on the budget procedure in a spirit of great realism.
Am abordat procedura bugetară cu foarte mult realism.
EnglishWe need to strike the right balance, therefore, between ambition and realism, and we need to move fast.
Prin urmare, avem nevoie să obţinem un echilibru între ambiţie şi realism şi trebuie să ne mişcăm repede.
EnglishI therefore ask the negotiators to head to Copenhagen with realism, but also great optimism, in mind.
Prin urmare, cer negociatorilor să se îndrepte spre Copenhaga cu realism, dar şi cu mult optimism în minte.
EnglishRealism is an integral part of foreign policy.
Realismul reprezintă o parte integrantă a politicii externe.
EnglishIt is a question of realism, first and foremost.
Este o chestiune de realism, în primul şi în primul rând.
EnglishIf this is to be a truly valid exercise, however, realism should never give way to idealism.
Totuși, dacă acesta se dorește să fie un exercițiu cu adevărat valabil, realismul nu trebuie să cedeze în fața idealismului.
EnglishThis realism should be the starting point for us to draw up a new cooperation agreement in future.
Acest realism ar trebui să constituie pentru noi punctul de pornire pentru a elabora un nou acord de cooperare în viitor.
EnglishWhen we go to the climate summit, there is one important thing that we must remember to take with us: realism.
Când vom merge la summitul privind clima, trebuie să ne amintim să luăm un lucru important cu noi: realismul.
EnglishRealism has today led us to revise it.
Realismul ne-a determinat, astăzi, să îl revizuim.
EnglishWell, we know how wrong he was, and we also know that wishful thinking is a deadly substitute for realism.
Ei bine, ştim cât de mult s-a înşelat şi ştim, de asemenea, şi că o gândire optimistă este un înlocuitor mortal pentru realism.
EnglishHowever, I would again make a call for realism.
EnglishRealism and negotiating on specifics, then, are what is needed - then we will probably make progress.
Avem nevoie de simţul realităţii şi de negocieri privind chestiuni specifice - de-abia după aceea vom reuşi probabil să înregistrăm progrese.

Sinonime (în engleză) pentru "realism":

realism