Traducere engleză-română pentru "to rearrange"

EN

"to rearrange" română traducere

EN

to rearrange [rearranged|rearranged] {verb}

volume_up
to rearrange (dar şi: to redistribute, to regroup)

Exemple de folosire pentru "to rearrange" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo learn more about how to rearrange tiles, see Rearranging tiles on Start.
Pentru a afla mai multe despre rearanjarea dalelor, consultați Rearanjarea dalelor la Start.
EnglishIt's easy to rearrange your lineup of taskbar buttons—just click and drag them.
Este ușor să rearanjați rândul de butoane de pe bara de activități: faceți clic pe ele și glisați-le.
EnglishTrim, rearrange, and copy imported audio and video clips
Ascunderea parțială, rearanjarea și copierea clipurilor audio și video importate
EnglishTo rearrange items, drag them up or down in the List pane.
Pentru a rearanja elementele, glisați-le în sus sau în jos în panoul listei.
EnglishTo rearrange items, drag them up or down in the List pane.
Pentru a rearanja elementele, glisați-le în sus sau în jos în panoul Listă.
EnglishResize, remove, or rearrange your tiles to customise your Start screen just the way you like it.
Redimensionați, eliminați sau aranjați dalele pentru a vă personaliza ecranul Start așa cum doriți.
EnglishResize, remove, or rearrange your tiles to customize your Start screen just the way you like it.
Redimensionați, eliminați sau aranjați dalele pentru a vă personaliza ecranul Start așa cum doriți.
EnglishYou might find this method useful when you want to rearrange the sentences and paragraphs in your document.
Această metodă este utilă atunci când rearanjați propozițiile și paragrafele dintr-un document.
EnglishYou can rearrange buttons as often as you like.
Aveți posibilitatea să aranjați butoanele cât de des doriți.
EnglishYou can rearrange apps as often as you like.
Aveți posibilitatea să aranjați aplicațiile cât de des doriți.
EnglishTo rearrange the groups, press and hold or click and drag the group, then move it to a new position.
Pentru a rearanja grupurile, apăsați continuu sau faceți clic și glisați grupul, apoi mutați-l într-o nouă poziție.
EnglishTo rearrange the groups, press and hold or click and drag the group, and then move it to a new position.
Pentru a rearanja grupurile, apăsați continuu sau faceți clic și glisați grupul, apoi mutați-l într-o nouă poziție.
EnglishYou can rearrange icons that appear in the notification area—just drag an icon to a different spot.
De asemenea, puteți rearanja pictogramele care apar în zona de notificare - glisați pur și simplu o pictogramă în alt loc.
EnglishYou can rearrange icons that appear in the notification area – just drag an icon to a different spot.
De asemenea, puteți rearanja pictogramele care apar în zona de notificare - glisați pur și simplu o pictogramă în alt loc.
EnglishClick Sort by, and then choose Rearrange.
Faceți clic pe Sortare după, apoi alegeți Rearanjare.
EnglishYou can use a text editor, such as Notepad or your word processor to edit and rearrange your home pages.
Aveți posibilitatea să utilizați un editor de text, cum ar fi Notepad sau alt procesor de text pentru a edita și a rearanja paginile de pornire.
EnglishBrowse to the folder with the photos you’d like to rearrange, and expand the details pane on the right if it's collapsed.
Răsfoiți la folderul cu fotografiile pe care doriți să le rearanjați și extindeți panoul de detalii din dreapta, dacă este restrâns.
EnglishTo rearrange the order of buttons on the taskbar, drag a button from its current position to a different position on the taskbar.
Pentru a rearanja ordinea butoanelor pe bara de activități, glisați un buton din poziția sa curentă în altă poziție de pe bara de activități.
EnglishSlide to rearrange
EnglishTo rearrange the order of app buttons on the taskbar, drag a button from its current position to a different position on the taskbar.
Pentru a rearanja ordinea butoanelor de aplicație pe bara de activități, glisați un buton din poziția sa curentă în altă poziție de pe bara de activități.