EN

reasonable {adjectiv}

volume_up
reasonable
That is perfectly understandable, or reasonable, and, indeed, should be welcomed.
Acest lucru este pe deplin justificabil sau rezonabil și, într-adevăr, ar trebuie salutat.
It is therefore reasonable for the stimuli not to be abandoned during 2010.
Prin urmare, este rezonabil ca stimulentele să nu fie abandonate în cursul anului 2010.
Trust is based on a reasonable balance of incomes and expenditures.
Încrederea se bazează pe un echilibru rezonabil între venituri și cheltuieli.
To promise to pay a reasonable proportion, as you have done up to now, is not acceptable.
A promite finanţare într-o proporţie rezonabilă, cum aţi procedat până în prezent, nu este acceptabil.
Finally, Mr President, it is neither reasonable nor acceptable for us to help to promote the very thing we are criticising.
În cele din urmă, dle preşedinte, nu este nici rezonabil, nici acceptabil să contribuim exact la promovarea lucrului pe care îl criticăm.
reasonable (dar şi: sensible)
reasonable (dar şi: lawful, legitimate)
reasonable
volume_up
moderat {adj. m.} (despre preţuri)
reasonable (dar şi: wise)
reasonable
volume_up
rațional {adj. m.} (rezonabil)
reasonable (dar şi: cheap, fair)
reasonable (dar şi: moderate, temperate)
volume_up
măsurat {adj. m.} (moderat)

Exemple de folosire pentru "reasonable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe proposed certification procedure for third countries seems a reasonable solution.
Procedura de certificare propusă pentru ţările terţe pare a fi o soluţie rezonabilă.
EnglishIf you develop a reasonable system, we will encourage it and recognise it.'
Dacă dezvoltaţi un sistem convenabil, îl vom încuraja şi îl vom recunoaşte‟.
EnglishWhat I am advocating, however, is a clear, predictable, reasonable system.
Lucrul pentru care pledez totuşi este un sistem clar, previzibil şi raţional.
EnglishIs it not possible to reduce their retention period to a more reasonable length of time?
Nu este posibil să reducem reţinerea lor la o perioadă mai rezonabilă de timp?
EnglishImports from China have increased overall, but within reasonable limits.
Importurile provenite din China au crescut pretutindeni, în limite însă rezonabile.
EnglishThat is perfectly understandable, or reasonable, and, indeed, should be welcomed.
Acest lucru este pe deplin justificabil sau rezonabil și, într-adevăr, ar trebuie salutat.
EnglishIt is therefore reasonable for the stimuli not to be abandoned during 2010.
Prin urmare, este rezonabil ca stimulentele să nu fie abandonate în cursul anului 2010.
EnglishIf we have two workplaces, then it is reasonable for us to be able to work in both places.
Dacă avem două locuri de muncă, atunci este logic să putem lucra în ambele locuri.
EnglishIt is we who are responsible for making reasonable plans for the 2011 budget.
Noi suntem responsabili de alcătuirea unor planuri inteligente pentru bugetul pentru 2011.
EnglishSecondly, the reasonable technological need for this product has been established.
În al doilea rând, necesitatea tehnologică rezonabilă pentru acest produs a fost stabilită.
EnglishIn my view, we have reached an ambitious, yet reasonable, compromise.
Din punctul meu de vedere, am ajuns la un compromis ambiţios, însă rezonabil.
EnglishJust as Mr Reinfeldt said here today, the EU has promised to make a reasonable contribution.
Aşa cum a spus astăzi dl Reinfeldt, UE a promis să aducă o contribuţie rezonabilă.
EnglishGiven the open market and the movement of services, nothing else would be reasonable.
Având în vedere piaţa liberă şi circulaţia serviciilor, nimic altceva nu ar fi rezonabil.
EnglishI am voting in favour of the reasonable compromise on the new Eurovignette.
în scris - (DE) Am votat în favoarea acestui compromis rezonabil privind noua eurovinietă.
EnglishWould it have been possible to decide that the EU would not make a reasonable contribution?
Ar fi fost posibil să se ia decizia ca UE să nu aducă nici o contribuţie rezonabilă?
EnglishLikewise, it was not easy to decide on a reasonable course of action.
De asemenea, nu a fost ușor să hotărâm cu privire la direcția rezonabilă a acțiunii.
EnglishTrust is based on a reasonable balance of incomes and expenditures.
Încrederea se bazează pe un echilibru rezonabil între venituri și cheltuieli.
EnglishIn these circumstances, it is difficult for the Commission to provide any reasonable timetable.
În aceste situații, este dificil pentru Comisie să ofere o programare rezonabilă.
EnglishEurope must also find effective and reasonable solutions to the issue of funding.
De asemenea, Europa trebuie să găsească soluţii eficace şi rezonabile pentru chestiunea finanţării.
EnglishI believe that the approach we are taking is completely correct and reasonable.
Cred că abordarea noastră este absolut corectă şi rezonabilă.