Traducere engleză-română pentru "reassessed"

EN

"reassessed" română traducere

EN

reassessed {participiu trecut}

volume_up
reassessed
As a consequence, the Brazilian authorities reassessed holdings wishing to produce beef meat for export to the EU.
În consecinţă, autorităţile braziliene au reevaluat exploataţiile care şi-au exprimat dorinţa de a produce carne de vită pentru exportul către UE.

Exemple de folosire pentru "reassessed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese issues need to be reassessed in the light of the experience we have gained in recent years.
Aceste probleme trebuie să fie reevaluate prin prisma experienței acumulate în ultimii ani.
EnglishFurthermore, relations with Russia must be reassessed in light of the recent events in this area.
De asemenea, relaţia cu Rusia trebuie reevaluată în contextul ultimelor evenimente din această zonă.
EnglishI welcome the fact that the Czech Republic has reassessed its position and has decided to join the negotiations.
Salut faptul că Republica Cehă și-a revizuit poziția și a decis să se alăture negocierilor.
EnglishHowever, I wish to repeat that the proposal needs to be reassessed to take into account the provisions of the Treaty of Lisbon.
Dar, repet, trebuie reevaluată propunerea în vederea dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona.
EnglishAs a consequence, the Brazilian authorities reassessed holdings wishing to produce beef meat for export to the EU.
În consecinţă, autorităţile braziliene au reevaluat exploataţiile care şi-au exprimat dorinţa de a produce carne de vită pentru exportul către UE.
EnglishSafety limits, which, on this occasion, exceed the limits of any hypothetical accident, will be reassessed by the Member States.
Limitele de siguranță care, cu acest prilej, depășesc limitele oricărui accident ipotetic vor fi reevaluate de către statele membre.
EnglishIf there is evidence that Western missions are not living up to this standard, then their presence and practices must be urgently reassessed.
Dacă există probe că misiunile din vest nu sunt la înălţimea acestui standard, atunci prezenţa şi practicile lor trebuie urgent reevaluate.
EnglishThe European Parliament today adopted a resolution calling for the EU's relations with Syria, Bahrain and Yemen to be reassessed in order to take account of the popular uprisings in those countries.
Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție care solicită reevaluarea relațiilor UE cu Siria, Bahrain și Yemen pentru a se lua în considerare revoltele populare din aceste țări.