Traducere engleză-română pentru "reassurance"

EN

"reassurance" română traducere

EN

reassurance {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "reassurance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would be grateful for a reassurance tonight that that will be the case.
V-aș fi recunoscător dacă ați oferi o garanție în acest sens, în această seară.
EnglishI would like reassurance, then, that they will not be forgotten in the discussion.
Prin urmare, aș dori să am garanția că nu vor fi omiși din discuție.
EnglishPlease, Commissioner, can you give me some reassurance on that front?
Vă rog, dle comisar, îmi puteţi oferi asigurări în această privinţă?
EnglishIt must be of some reassurance to the UK that we never joined the euro.
Marea Britanie trebuie să fie, într-o anumită măsură, liniştită că nu am aderat niciodată la zona euro.
EnglishI would like to give a little reassurance to those who have expressed the concerns of the profession.
Aş dori să-i asigur puţin pe cei care şi-au exprimat preocupările cu privire la această profesie.
EnglishIt provides us with the moral reassurance which we have owed ourselves since the Return Directive.
Acesta ne pune la dispoziţie reasigurarea morală pe care ne-o datorăm nouă înşine de la directiva privind returnarea.
EnglishThat is why we have tabled amendments to this effect and why I welcome your reassurance on this matter.
De aceea am depus amendamente în acest scop şi de aceea întâmpin cu satisfacţie asigurările pe care le oferiţi în această privinţă.
EnglishI would like your reassurance that the investigation into Brussels security breaches, some involving firearms, is being vigorously pursued.
Aș dori să ne asigurați că se continuă în mod serios ancheta privind încălcările securității la Bruxelles, care implică uneori arme de foc.
EnglishSo it is very important to have in place a system which will give the greatest possible reassurance to members of the public in the event of a nuclear accident.
Este, deci, foarte important să existe un sistem care să ofere garanții maxime pentru populație în cazul unui accident nuclear.
EnglishI would also like to thank Parliament for supporting us in this key aim, which will provide reassurance to farmers in the future.
Aș dori, de asemenea, să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat în vederea acestui obiectiv-cheie, care va reprezenta în viitor o garanție pentru fermieri.
EnglishI believe that Mr Kelly is right, and I would like to offer some reassurance to Lord Dartmouth, even if he has left the Chamber, who voiced fears about a superstate.
Cred că dl Kelly are dreptate şi aş dori să-l reasigur pe lordul Dartmouth, care a evocat superstatul, chiar dacă domnia sa a părăsit Camera.
EnglishI think there is a reassurance here that it is not only in Parliament' interests, but also in the Commission's and the Council's interests to proceed very quickly.
Cred că aceasta oferă asigurarea că nu este doar in interesul Parlamentului, ci și al Comisiei și al Consiliului să înregistrăm progrese foarte rapid.
EnglishWe will await the result of the vote, Commissioner, but we know that the European public is expecting a great deal more of us than solidarity and moral reassurance.
Dle comisar, vom aştepta rezultatul votului, însă ştim că publicul european aşteaptă de la noi mult mai mult decât solidaritatea şi asigurări morale.
EnglishI would also like to thank the Council for its reassurance that the Czech Presidency will strive towards a quick conclusion to the ratification and the whole process.
De asemenea, aş dori să mulţumesc Consiliului pentru reasigurarea sa că preşedinţia cehă va depune eforturi pentru o încheiere rapidă a ratificării şi a întregului proces.