Traducere engleză-română pentru "to reassure"

EN

"to reassure" română traducere

EN

to reassure [reassured|reassured] {verb}

volume_up
to reassure (dar şi: to reinsure)
I can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
Cu toate acestea, vă pot reasigura că monitorizăm această problemă extrem de atent.
The US acted quickly to reassure Russia that the missiles were in fact not targeted at them.
SUA au reacționat rapid pentru a reasigura Rusia că rachetele nu ținteau către aceasta.
I can reassure you that we are following the issue with great attention and we have already expressed these concerns.
Vă pot reasigura că monitorizăm cu mare atenţie problema şi ne-am exprimat deja aceste preocupări.
As if the very idea of stress tests was going to reassure our fellow citizens or the financial market.
Ca și cum simpla idee de simulări de situații de criză i-ar liniști pe cetățenii noștri sau piața financiară.
Therefore, I shall remain alert to the proposals that the Commission will put forward to reassure and support our fishermen.
Prin urmare, voi rămâne atentă la propunerile pe care le va prezenta Comisia pentru a liniști și sprijini pescarii noștri.
to reassure (dar şi: to calm down, to set at ease)
volume_up
a domoli {vb.} (a calma)

Exemple de folosire pentru "to reassure" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI wish also to reassure Mr Brejc that we have clearly identified those in charge.
De asemenea, doresc să îi spun dlui Brejc că i-am identificat pe cei responsabili.
EnglishI would like to hear the Commissioner today reassure us on a number of points.
Aş dori să ascult astăzi clarificările comisarului în legătură cu anumite puncte.
EnglishI can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
Cu toate acestea, vă pot reasigura că monitorizăm această problemă extrem de atent.
EnglishYou tell us that this revision of the Treaties is essential to reassure the markets.
Ne spuneți că această revizuire a tratatelor este esențială pentru a calma piețele.
EnglishReally do take care, therefore, when your intention is to reassure the markets.
Prin urmare, aveți mare grijă atunci când intenționați să calmați piețele.
EnglishCan the Commission reassure us that it will not shirk these responsibilities?
Poate Comisia să ne ofere garanţia că nu se va eschiva de la aceste responsabilităţi?
EnglishThis should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
Acest lucru ar trebui să-i liniștească pe toți cei care au un interes în această chestiune.
EnglishThe US acted quickly to reassure Russia that the missiles were in fact not targeted at them.
SUA au reacționat rapid pentru a reasigura Rusia că rachetele nu ținteau către aceasta.
EnglishSecondly, I would like to hear the Commissioner reassure us on the finance for EPAs.
În al doilea rând, aş dori să ascult clarificările comisarului în legătură cu banii alocaţi APE.
EnglishReassure us that people in developing countries have a right to healthcare.
Reasigurați-ne că persoanele din țările în curs de dezvoltare au dreptul la asistență medicală.
EnglishIf it does happen, though, you might reassure the markets, but certainly not the people.
Totuși, dacă nu se întâmplă acest lucru, puteți calma piețele, dar cu siguranță nu și pe oameni.
EnglishI can reassure you once again that the benchmarks have been met.
Vă pot asigura din nou că indicatorii de referinţă au fost respectaţi.
EnglishMr President, I would like to reassure my fellow Member, Mr Crowley.
Dle preşedinte, vreau să-l liniştesc pe colegul meu, dl Crowley.
EnglishLet me reassure you on that point - and I speak for President Barroso too.
Permiteți-mi să vă reasigur cu privire la acest aspect - vorbesc și în numele dlui președinte Barroso.
EnglishCan you reassure me, Commissioner, that the action plan is ready?
Doamnă comisar, mă puteţi asigura că planul de acţiune este gata?
EnglishAfter this month's Seoul Summit I can reassure you that that negative scenario was not confirmed.
După summitul de la Seul de luna aceasta, vă pot asigura că scenariul negativ nu s-a confirmat.
EnglishCommission and governments have just one obsession: to reassure them.
Comisia și guvernele au o singură obsesie: să le calmeze.
EnglishI can reassure you that we want to support 12 demo plants.
Pot să vă asigur că dorim că sprijinim 12 instalaţii demonstrative.
EnglishI would like to reassure those of you who have any doubts concerning a certain matter.
Aş dori să-i liniştesc încă o dată pe aceia dintre dumneavoastră care au îndoieli privind o anumită chestiune.
EnglishBut let me reassure you on these crucial points.
Vă asigur însă că nu există motive de îngrijorare în această privință.