Traducere engleză-română pentru "rebate"

EN

"rebate" română traducere

volume_up
rebate {substantiv}
EN

rebate {substantiv}

volume_up
The UK is renouncing access to funding on a principle of not applying for this fund in order to receive a rebate.
Regatul Unit renunță la accesul la finanțare mergând pe ideea de a nu depune cerere pentru acest fond pentru a primi rabat.
This year, the United Kingdom alone will receive a rebate of some EUR 3 billion because of a discount on contributions negotiated in 1984.
Anul acesta, numai Regatul Unit va primi o reducere de aproximativ 3 miliarde de euro, ca urmare a unui rabat asupra contribuţiilor, negociat în 1984.
As a net contributor, the United Kingdom will be forced to give up much more of the rebate, whilst other countries will be the main beneficiaries.
Ca şi contribuabil net, Regatul Unit va fi nevoit să renunţe la o mai mare parte din rabat, în timp ce alte ţări vor fi principalele beneficiare.

Exemple de folosire pentru "rebate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIndeed, there can be no doubt that the UK has commenced the obligatory battle for its rebate.
Într-adevăr, nu este nicio îndoială că Marea Britanie a început lupta obișnuită pentru reducere.
EnglishThere is then also the question of an interest-rate rebate on loans.
Mai există și problema reducerii ratei dobânzii la împrumuturi.
EnglishNational contributions started because of the British rebate.
Contribuțiile naționale au început din cauza rabatului britanic.
EnglishOne of the issues which has poisoned the debate is the decision on the British rebate taken in 1984.
Una dintre problemele care au agravat dezbaterea a fost decizia privind rabatul britanic, luată în 1984.
EnglishThe share of this fund remaining at year end is repatriated to Member States as part of their 'rebate'.
Procentul rămas din acest fond la sfârșit de an este trimis înapoi statelor membre ca parte din "rabatul” lor.
EnglishEven fewer will have to carry even more, with a possible loss of the rebate for the UK.
Tot mai puţine state vor trebui să plătească şi mai mult şi este posibil ca Regatul Unit să piardă reducerea care i-a fost acordată.
EnglishThe year after that, it is due to be GBP 10 billion and now, we hear that you want to take away the British rebate.
Peste doi ani, urmează să fie 10 miliarde și, acum, auzim că doriți să retrageți corecția în favoarea Regatului Unit.
EnglishWe have seen our rebate reduced by a third in the last year alone, making us even more of a net contributor than we were.
Rabatul nostru a fost redus cu o treime doar în anul trecut, făcându-ne să contribuim și mai mult decât în prezent.
EnglishThe UK is renouncing access to funding on a principle of not applying for this fund in order to receive a rebate.
Regatul Unit renunță la accesul la finanțare mergând pe ideea de a nu depune cerere pentru acest fond pentru a primi rabat.
EnglishCurrently, the UK contribution is GBP 6.4 billion, rising to over GBP 10 billion if the rebate goes.
În prezent, contribuţia Regatului Unit este de 6,4 miliarde de lire sterline, crescând la peste 10 miliarde de lire sterline, dacă este eliminată reducerea.
EnglishYou want to get rid of the British rebate, which will mean by 2013, our contribution will be GBP 13 billion.
Vreți să eliminați corecția în favoarea Regatului Unit, ceea care va însemna că, până în 2013, contribuția noastră va fi de 13 miliarde de lire sterline.
EnglishThe elimination of the rebate and the creation of a new European tax - let us call it by its correct name - will not require a change in the treaty.
Eliminarea rabatului și crearea unei noi taxe europene - să îi spunem pe nume - nu va necesita o schimbare în tratat.
EnglishI also believe that we need to do away with the British rebate and ensure that unused EU resources are returned to the EU budget.
Mai consider şi că trebuie să renunţăm la reducerile britanice şi să ne asigurăm că resursele UE rămase nefolosite se întorc la bugetul UE.
EnglishThis year, the United Kingdom alone will receive a rebate of some EUR 3 billion because of a discount on contributions negotiated in 1984.
Anul acesta, numai Regatul Unit va primi o reducere de aproximativ 3 miliarde de euro, ca urmare a unui rabat asupra contribuţiilor, negociat în 1984.
EnglishAs a net contributor, the United Kingdom will be forced to give up much more of the rebate, whilst other countries will be the main beneficiaries.
Ca şi contribuabil net, Regatul Unit va fi nevoit să renunţe la o mai mare parte din rabat, în timp ce alte ţări vor fi principalele beneficiare.
EnglishWhile there is a modest approach to limit common agricultural policy expenditure, there is a more radical attempt to eliminate the British rebate.
Deși există o abordare modestă de limitare a cheltuielilor politicii agricole comune, se face o încercare mai radicală de eliminare a deducerii acordate Regatului Unit.
EnglishIt is not surprising that the three countries which brought about the collapse of the budget negotiations are net payers and, moreover, recipients of the rebate.
Nu este surprinzător faptul că cele trei țări care au determinat colapsul negocierilor privind bugetul sunt contributoare nete, și mai mult, beneficiare ale reducerii.
EnglishTo be fair, apart from the issue of the UK rebate where UK Members will be in a minority of one, I think the Parliament has tried to reach some compromises.
Ca să fiu sincer, în afară de aspectul reducerii pentru Regatul Unit, unde deputaţii britanici vor fi în minoritate, cred că Parlamentul a încercat să ajungă la câteva compromisuri.
EnglishI also believe that it contribute to the argument of those who want to eliminate the British rebate since they will be able to claim that these moneys will also be given to British farmers.
Cred și că va susține argumentul celor care doresc să elimine rabatul britanic, deoarece vor putea afirma că acești bani vor fi acordați și agricultorilor britanici.

Sinonime (în engleză) pentru "rebate":

rebate
Mai multe cuvinte